SEVEN BANK Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tếスDịch vụ Chuyển tiền Quốc tế

Các thắc mắc

Cách thức Nộp đơn xin thực hiện Thỏa thuận Dịch vụ Chuyển tiền

Thông tin cần thiết để đăng ký

 • Để sử dụng dịch vụ chuyển tiền Seven Bank, bạn cần phải mở một tài khoản Seven Bank và nộp đơn xin thực hiện một thỏa thuận dịch vụ chuyển tiền quốc tế.(*13,*21)

Nếu bạn không có một tài khoản Seven Bank, xin hãy nộp đơn đăng ký mở một tài khoản ngân hàng khi bạn nộp đơn xin thực hiện một thỏa thuận dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Để nộp đơn xin thực hiện thỏa thuận dịch vụ chuyển tiền quốc tế, bạn cần những thông tin sau.

Thông tin về người đăng ký (*15)
 • Tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Quốc tịch
 • Nơi sinh
 • Nguồn tiền gửi
Thông tin về người nhận (*14,*16)
 • Tên
 • Mối quan hệ với người gửi
 • Loại tiền nhận
 • Tần suất gửi tiền
 • Địa chỉ
 • Quốc gia
 • Mục đích
 • Số tiền dự kiến cho mỗi giao dịch

Đối với Trung Quốc và Philippines,cần thông tin số tài khoản và khác của ngân hàng nhận khi muốn đăng ký chuyển tiền vào tài khoản (*6)