SEVEN BANK Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tếスDịch vụ Chuyển tiền Quốc tế

Các thắc mắc

Thông tin về Western Union(*23)

Western Union

Tập đoàn Western Union là nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế lớn nhất thế giới. Với hơn 135 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chuyển tiền, Western Union cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế ở khoảng 510,000 địa điểm tại 200 quốc gia. Ngành nghề kinh doanh chính (core business) được niêm yết trên Thị Trường Chứng khoán Nữu Ước (New York Stock Exchange).

Ngành nghề kinh doanh chính Công ty Western Union
Trụ sở chính của ngành nghề kinh doanh chính Englewood, Colorado, USA
Số tiền chuyển giữa các cá nhân 242 triệu
Giá trị tiền giao dịch chuyển tiền giữa các cá nhân 82 tỉ đô la Mỹ
Trang web https://www.westernunion.com/us/en/home.html
  • Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank do Seven Bank cung cấp và không phải là một dịch vụ do Western Union tự cung cấp. Western Union sẽ hỗ trợ Seven Bank với tư cách là một đối tác kinh doanh trong việc rút tiền tại các địa điểm nhận tiền. Cả Western Union và các địa điểm nhận tiền đều không phải là bên tham gia giao dịch này.