Có thể chuyển tiền đến
200 quốc gia!

Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank
Western Union

Chuyển tiền đến khoảng 200 quốc gia qua ATM của Seven Bank hay qua mạng 24 giờ mỗi ngày .

 • * Trường hợp không thể sử dụng vì lý do bảo trì hệ thống .
 • * Cần đăng ký bắt đầu sử dụng khi muốn chuyển tiền qua mạng .

Cách thức chuyển tiền

 • ATM
  ○
 • Mạng
  ○
 • Ứng dụng chuyển tiền quốc tế
  ×
 • * Cần đăng ký mở tài khoản và khế ước Dịch vụ chuyển tiền quốc tế khi muốn sử dụng Dịch vụ chuyển tiền quốc tế .
 • * Cần đăng ký bắt đầu sử dụng khi muốn chuyển tiền qua mạng .
 • * Không thể sử dụng Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank qua Ứng dụng chuyển tiền quốc tế .Tuy nhiên ,có thể dùng các chức năng khác ngoài chuyển tiền quốc tế .

Nhận tiền tại khoảng 200 quốc gia trên thế giới

Có thể nhận tại các quầy Western Union có ở khoảng 200 quốc gia.Hơn nữa có thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trung Quốc hay Philippines.

 • Đăng ký Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

 • Chuyển tiền qua ATM của Seven Bank hay qua mạng

 • Nhận tiền mặt tại các quầy Western Union có ở quốc gia đã chuyển tiền

Tính thử số tiền nhận(Western Union)

As of   / 

Vui lòng xem tỷ giá chuyển tiền của Philippines (Mobile Remit sa Pinas)tại Ứng dụng chuyển tiền quốc tế

Quốc gia chuyển

JPN

¥10,000

Quốc gia nhận

 • * Tỷ giá chuyển tiền có thể khác với tỷ giá đã tính thử
  Hơn nữa, có trường hợp phí chuyển tiền sẽ khác khi có khuyến mãi.
 • * Vui lòng kiểm tra quốc gia nhận và loại tiền tệ nhận tại đây
 • * 【Quốc gia nhận là Trung Quốc】Có thể lựa chọn nhận bằng Nhân dân tệ khi chuyển vào tài khoản ,nhận bằng Đô la Mỹ khi nhận tiền mặt
 • * Vui lòng xem tỷ giá chuyển tiền của Philippines (Mobile Remit sa Pinas)tại Ứng dụng chuyển tiền quốc tế

Phí chuyển tiền
(Dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union)

Số tiền chuyển Nhận tiền mặt (Việt Nam) Chuyển vào tài khoản
(Trung Quốc và Philippines)
1 Yên – 10,000 Yên 990 Yên 2,000 Yên
10,001 Yên –
50,000 Yên
1,500 Yên
50,001 Yên –
100,000 Yên
2,000 Yên
100,001 Yên –
250,000 Yên
3,000 Yên
250,001 Yên –
500,000 Yên
5,000 Yên
500,001 Yên –
1,000,000 Yên
6,500 Yên
 • * Tùy theo thời gian mà sẽ cộng thêm phí sử dụng ATM ngoài giờ khi chuyển qua ATM của Seven Bank
 • * Vui lòng kiểm tra hạn mức chuyển tiền tại đây
Tin tức

Official Social Media Account

Facebook