สภาพแวดล้อมที่แนะนำ

เราขอแนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตบนระบบ OS และเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

ใช้ผ่านคอมพิวเตอร์

เบราว์เซอร์
Chrome119 Edge
OS Win10

ใช้ผ่านสมาร์ทโฟน

■ iOS

เบราว์เซอร์
Safari16
OS iOS 16

■ Android

เบราว์เซอร์
Chrome119
OS Android 13.0

* ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่แนะนำมาข้างต้นสำหรับอุปกรณ์ของลูกค้ามันอาจไม่สามารถใช้ได้