SEVEN BANK บริการโอนเงิน ระหว่างประเทศบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

คำถาม (การสอบถาม)

คำถามที่ถามบ่อย

หากคุณมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการโอนเงินระหว่างประเทศ กรุณาดูที่นี่

วิธีสมัคร

การเปิดบัญชีและบริการโอนเงินระหว่างประเทศ จำเป็นต้องมีเอกสาร
แสดงบุคคลอะไรบ้าง

【ผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่น】
เอกสารประจำตัวบุคคลต้องมีที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ระบุไว้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้และใบเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคต่างๆทั้งสองอย่างต้องเป็นฉบับจริง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูได้ที่นี่

* ปลายทางของลิงค์นี้เป็นหน้าเอกสารแสดงตนในองค์กร

【ผู้ที่ถือสัญชาติอื่น】
สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนัก(ไซริวการ์ด)หน้า-หลัง ที่มีที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ระบุไว้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้และท่านจำเป็นต้องส่งใบเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่เป็นฉบับจริงมาด้วย
หากท่านต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อศูนย์ติดต่อโอนเงินระหว่างประเทศ

[MTCN] คืออะไร

[MTCN (Money Transfer Control Number)] คือ ตัวเลขเฉพาะที่ออกเมื่อมีการโอนเงินผ่านบริการโอนเงินต่างประเทศ (Western Union) และเนื่องจากเป็นหมายเลขสำคัญที่ต้องใช้แสดง ณ จุดรับเงิน กรุณาอย่าแจ้งให้แก่บุคคลอื่นนอกจากผู้รับ หากมีบุคคลที่สามนำเลข MTCN หรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการส่งเงินไปใช้จนเกิดความเสียหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

เปิดบัญชีพร้อมกับสมัครบริการโอนเงินต่างประเทศได้ไหม

เปิดบัญชีพร้อมกับสมัครบริการโอนเงินต่างประเทศได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

วิธีสมัครบริการโอนเงินต่างประเทศ

ต้องสมัครเปิดบัญชีและสมัครบริการโอนเงินต่างประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ถ้าจะสมัครบริการโอนเงินต่างประเทศจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง

ต้องยื่นเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารเกี่ยวกับมายนัมเบอร์

 • * ในบางกรณีอาจไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารยืนยันตัวตน โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

สมัครบริการโอนเงินต่างประเทศที่ตู้ ATM ได้ไหม

ไม่สามารถสมัครบริการโอนเงินต่างประเทศที่ตู้ ATM ได้ค่ะ ถ้าต้องการใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ จะต้องสมัครไว้ล่วงหน้าค่ะ โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ช่วยบอกเกณฑ์ในการตรวจสอบการสมัครบริการโอนเงินต่างประเทศได้ไหม

ต้องขอประทานโทษเป็นอย่างยิ่งค่ะ ไม่สามารถแนะนำเกณฑ์การตรวจสอบได้ค่ะ

สมัครบริการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยไม่เปิดบัญชีธนาคารเซเว่นได้ไหม

ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งค่ะ จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารเซเว่นด้วยค่ะ

มีเงื่อนไขในการใช้บริการโอนเงินต่างประเทศไหม

ผู้ที่สามารถใช้บริการได้จะต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

 • · ผู้ที่มีบัญชีของธนาคารเซเว่น

 • · อายุครบ18ปีบริบูรณ์ เมื่อสมัครบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 • · ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ของธนาคาร

ต้องการระบุสกุลเงินปลายทางประเทศที่รับเงิน

ตอนที่ทำการเพิ่มชื่อผู้รับเงิน สามารถเลือกสกุลเงินต่างประเทศที่ทางธนาคารมีไว้ให้เลือกได้
สามารถตรวจสอบรายชื่อสกุลเงินได้ที่นี่ [ประเทศที่รับ・สกุลเงิน Country and Currency]

ในกรณีที่ส่งเงินไปยังฟิลิปปินส์ผ่าน with BDO Unibank สกุลเงินจะเป็นเงิน Peso ของฟิลิปปินส์เท่านั้น

เกี่ยวกับบริการโอนเงินต่างประเทศ

บริการโอนเงินระหว่างประเทศเป็นบริการแบบใด

เป็นบริการสำหรับการโอนเงินจากบัญชีธนาคารเซเว่นไปยังผู้รับในต่างประเทศซึ่งมีการลงทะเบียนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว

คุณต้องสมัครเปิดบัญชีธนาคารเซเว่นและลงทะเบียนบริการโอนเงินระหว่างประเทศล่วงหน้าจึงจะใช้บริการได้

ฉันต้องการทราบค่าธรรมเนียมการโอนโดยใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (Western Union)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการโอนด้วยวิธีรับเป็นเงินสด โปรดดูที่นี่

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการโอนด้วยการฝากเงินเข้าบัญชี โปรดดูที่นี่

ฉันจะดูข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับบริการโอนเงินระหว่างประเทศ (Western Union) ได้จากที่ใด

คุณสามารถจำลองอัตราแลกเปลี่ยนการโอนเงินบนหน้าจอหลักของแอพบริการโอนเงินระหว่างประเทศได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนสกุลเงินที่แสดงบนแอพโดยใช้การตั้งค่าสกุลเงินของผู้รับซึ่งอยู่ในรายการบนเมนูได้อีกด้วย
ดาวน์โหลดแอพจากที่นี่

คุณสามารถจำลองอัตราแลกเปลี่ยนการโอนเงินบนเว็บไซต์ธนาคารเซเว่นได้เช่นกัน โปรดดูที่นี่

การเพิ่ม (หรือการลบ) ผู้รับสำหรับบริการโอนเงินระหว่างประเทศมีวิธีการอย่างไร

ทำตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มหรือลบผู้รับ คุณต้องลงทะเบียนผู้รับล่วงหน้า
หมายเหตุ : คุณต้องลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งเพื่อใช้ขั้นตอน (1) และ (2) ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งที่นี่

(1) แอพสำหรับสมาร์ทโฟน
ล็อกออนเข้าสู่แอพบริการโอนเงินระหว่างประเทศ แล้วทำการเพิ่มหรือลบผู้รับจากเมนู [ผู้รับเพิ่มเติม] ดาวน์โหลดแอพบริการโอนเงินระหว่างประเทศจากที่นี่

(2) บริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
ล็อกออนเข้าสู่ระบบบริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง แล้วทำการเพิ่มหรือลบผู้รับจากเมนู [บริการโอนเงินระหว่างประเทศ] ล็อกออนเข้าสู่แอพจากที่นี่

(3) ศูนย์ติดต่อ
ติดต่อศูนย์ติดต่อ

เมื่อทำการลงทะเบียนเพิ่มชื่อผู้รับเงินปลายทางของการโอนระหว่างประเทศแล้ว จะสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนว่าสำเร็จได้อย่างไร?

สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินบนหน้าจอ ATM หรือหน้าจอข้อมูลผู้รับเงินได้ที่บริการธนาคารออนไลน์

ไม่ได้รับไปรษณียบัตรที่ทำการลงทะเบียนเพิ่มชื่อผู้รับเงินปลายทาง "การแจ้งเกี่ยวกับการโอนเงินต่างประเทศของการเสร็จสิ้นการลงทะเบียน"

ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 ทางธนาคารยกเลิกการแจ้งการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเกี่ยวกับการโอนเงินต่างประเทศและการเพิ่มชื่อผู้รับเงินปลายทางผ่านไปรษณียบัตร"การแจ้งเกี่ยวกับการโอนเงินต่างประเทศของการเ สร็จสิ้นการลงทะเบียน"เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าจอ ATM หรือหน้าจอผู้รับเงินปลายทางในบริการธนาคารออนไลน์.

เข้าสู่ระบบบริการธนาคารออนไลน์คลิกที่นี่

ใบรายการของการทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ สามารถ
ตรวจสอบได้ที่ไหน?

①คุณสามารถรับข้อมูลรายละเอียดได้ฟรีจากเมนู "ตรวจสอบประวัติการโอนเงิน 1 ปี" จากแอพโอนเงินระหว่างประเทศ
คุณสามารถพิมพ์รายละเอียดโดยใช้เครื่องพิมพ์ที่บ้านหรือบริการพิมพ์ที่ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น
* ใบแจ้งยอดการโอนเงินของบริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank กับ Western Union ซึ่งจะปรากฏในแอปนี้เป็นใบแจ้งยอดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป

②กรุณาตรวจสอบ ที่เมนู "การโอนเงินระหว่างประเทศ" ของบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
คุณสามารถตรวจสอบใบรายการล่าสุดของ 3 เดือนได้
ไปที่ออนไลน์ของบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งที่นี่
(ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ที่นี่)

หากต้องการใช้①② คุณต้องลงทะเบียนสำหรับบริการไดเร็กแบงกิ้ง
หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน โปรดทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบาย ของการลงทะเบียนเพื่อเริ่มใช้บริการ

【กรณีที่ต้องการออกใบแจ้งยอดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2021】
ค่าธรรมเนียมในการออกใบแจ้งประวัติการโอนเงินของ 1 ปีราคา 1,100 เยน (รวมภาษีบริโภค เป็นต้น ) หากคุณต้องการโปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

เมื่อต้องการที่จะยกเลิกบัญชีธนาคารเซเว่นหรือบริการโอนเงินระหว่าง
ประเทศ ควรทำอย่างไร?

กรุณาติดต่อไปยังศูนย์ติดต่อ เนื่องจากจำเป็นที่จะต้องทำขั้นตอนการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้ืทำการยกเลิกบัญชีธนาคารเซเว่นรวมถึง
บริการโอนเงินระหว่างประเทศแล้ว บริการทั้งหมดจะถูกยกเลิก

มีการคิดเรทของบริการโอนเงินต่างประเทศอย่างไร

ตามกฎแล้วจะใช้เรทที่ธนาคารกำหนดขึ้นเองเมื่อผู้ใช้ได้ทำการโอนเงิน (เรทที่กำหนดนั้น สามารถตรวจสอบได้ที่ตู้ ATM เมื่อทำการโอนเงินต่างประเทศ หรือบนหน้าจอบริการ Direct Banking Service) แต่เรทอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีก ณ เวลาที่รับเงินหรือในช่วงอื่นๆในบางประเทศ
โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ต้องการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัญชีเซเว่น ช่วยบอก SWIFT โค้ดได้ไหม

ธนาคารเซเว่นไม่มี SWIFT โค้ด เนื่องจากไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารเซเว่นรับเงินโอนจากต่างประเทศได้ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

สามารถส่งเงินสดไปต่างประเทศได้ไหม

ต้องขอประทานโทษเป็นอย่างยิ่งค่ะ ไม่สามารถส่งเงินไปเป็นเงินสดได้
กรุณาฝากเงินเข้าไปในบัญชีธนาคารเซเว่นและทำการโอนเงินระหว่างประเทศค่ะ

เงินที่โอนไปต่างประเทศ สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับเงินที่ต่างประเทศได้ไหม

สามารถโอนได้เฉพาะการส่งเงินไปประเทศจีนและฟิลิปินส์เท่านั้น
ถ้าทำการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า ก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินได้
สำหรับธนาคารที่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้นั้น กรุณาตรวจสอบที่นี่

สามารถลงทะเบียน ผู้รับเงินปลายทางได้กี่คน

ลงทะเบียนได้ถึง 12 คนค่ะ

มีบริการโอนเงินสำหรับนิติบุคคลไหม

ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งค่ะ ไม่มีบริการโอนเงินสำหรับนิติบุคคลค่ะ

ช่วยบอกวิธีตรวจสอบเลขการโอนเงิน (MTCN) ของWestern Unionได้ไหม

วิธีการตรวจสอบมีดังนี้ค่ะ

 • (1)กรณีที่โอนเงินจากตู้ATM
  กรุณาตรวจสอบที่ใบสลิปที่ออกมาจากตู้ATMหลังจากส่งเงินเสร็จค่ะ

 • (2)กรณีที่โอนเงินผ่านบริการDirect Bangking
  กรุณาLog onเข้าระบบและตรวจสอบที่"รายละเอียดการโอน"ใน"บริการโอนเงินต่างประเทศ"
  เข้าสู่เพจที่สามารถล็อกออนได้ที่นี่

มีวิธีตรวจสอบสถานะหลังการโอนเงินด้วยตัวเองหรือไม่?

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินจากหน้าเว็บไซต์ของ บริษัทเวสเทิร์น ยูเนี่ยนได้ที่นี่

กรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีที่ประเทศจีน ทำไมต้องโทรศัพท์ไปที่China Hotline?

ในการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในจีน จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินปลายทางสำหรับครั้งแรกที่ทำการโอนเงิน
จึงต้องโทรศัพท์ไปยังChina Hotlineค่ะ

ต้องการเปลี่ยนแปลง ・ แก้ไขชื่อผู้รับเงินที่ลงทะเบียนแล้วต้องทำอย่างไร

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบางส่วนของผู้รับเงินที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ต้องทำการลบข้อมูลผู้รับเงินและลงทะเบียนใหม่อีกครั้งค่ะ โปรดทำการเพิ่มหรือลบชื่อผู้รับเงินตามขั้นตอนด้านล่างนี้ และต้องลงทะเบียนผู้รับไว้ล่วงหน้า

 • * ในการดำเนินการ (1) และ (2) จะต้องลงทะเบียนใช้บริการ Direct Banking Service สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

 • (1) บริการ Direct Banking Service
  หลังจากล็อกออนเข้าระบบของบริการไดเร็กแบงกิ้งแล้ว ให้ทำการเพิ่มชื่อผู้รับหรือลบชื่อผู้รับที่เมนู 「บริการโอนเงินต่างประเทศ」 กรุณาล็อกออนเข้าระบบที่นี่

 • (2) แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน
  หลังจากล็อกออนในแอพพลิเคชั่นการโอนเงินต่างประเทศแล้ว ให้ทำการเพิ่มชื่อผู้รับหรือลบชื่อผู้รับ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่นี่

 • (3) ศูนย์ติดต่อ
  กรุณาติดต่อมาที่นี่ได้ค่ะ

China Hotline เปิดทำการเวลาใดและรองรับภาษาใดบ้าง

เปิดเวลาท้องถิ่น 8.00-20.00 น. ตลอด 365 วัน รองรับภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

วิธีส่งเงิน

ฉันต้องการทราบวิธีการโอนเงินโดยใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (Western Union)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการโอนเงินโดยใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (Western Union) โปรดดูที่นี

โอนเงินไปต่างประเทศที่ตู้ ATM ของธนาคารเซเว่นได้ไหม

สามารถใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ (Western Union) ที่ตู้ ATM หรือ Direct Banking Service ของธนาคารเซเว่นได้ แต่สำหรับการโอนเงินไปยังประเทศฟิลิปปินส์ with BDO Unibank จะเป็นบริการเฉพาะในแอพพลิเคชั่นการโอนเงินต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถทำการโอนเงินผ่านตู้ ATM ได้ จำเป็นต้องเปิดบัญชีและทำสัญญาบริการโอนเงินต่างประเทศก่อน โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

โอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัญชีเซเว่นได้ไหม

ไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารเซเว่นรับเงินต่างประเทศ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้ด้วย

เกี่ยวกับข้อจำกัดในการโอนเงิน

เมื่อโอนเงินไปต่างประเทศ มีข้อจำกัดเรื่องวัตถุประสงค์ในการส่งเงินไหม

จะต้องเป็นการส่งเงินในระดับส่วนบุคคลที่ตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร ไม่สามารถทำธุรกรรมด้วยวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนดให้ได้ เช่น เพื่อการชำระเงินค่านำเข้าสินค้า หรือเพื่อธุรกิจการค้าเป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่สามารถทำการส่งเงินที่เข้าข่ายข้อจำกัดที่ธนาคารจำเป็นต้องตรวจสอบล่วงหน้าโดย "กฎการเปลี่ยนเงินตราและกฎการค้าระหว่างประเทศ" เช่น การอนุญาต, การยินยอม, การยื่นเรื่อง, การลงทะเบียน เป็นต้น
โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

มีการจำกัดวงเงินในการโอนไปต่างประเทศไหม

มีการจำกัดวงเงินในการโอนดังนี้ค่ะ

 • · ส่งได้ไม่เกิน 1ล้านเยน ต่อ 1ครั้ง 1วัน และ 1เดือน (นับจากวันที่1 ถึง สิ้นเดือน)

 • · ส่งได้ไม่เกิน 3ล้านเยนต่อ 1ปี (นับจากวันที่1มกราคม ถึง 31ธันวาคม ของทุกปี)

และมีการจำกัดวงเงินในบางประเทศต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้านบน

การทำธุรกรรมการโอนเงินถูกจำกัดและจะโดนระงับหรือไม่?

บริษัทเวสเทิร์น ยูเนี่ยนได้กำหนดข้อจำกัดบางประการไว้ ดังนั้นการโอนเงินอาจถูกระงับ.ในการขอยกเลิกการระงับเราอาจขอให้ลูกค้าส่งข้อมูลที่จำเป็นในการโอนเงินมาให้ทางธนาคารด้วย

ฉันไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากเหตุผลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะอะไร?

บริษัทเวสเทิร์น ยูเนี่ยนได้กำหนดข้อจำกัดบางอย่างไว้ ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถโอนเงินได้

วิธีรับเงิน

หลังจากทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศแล้ว จะใช้เวลานานเท่าไหร่
ถึงจะรับเงินได้?

【กรณีรับเป็นเงินสด】
รับเงินได้ภายในไม่กี่นาที(*4)
อย่างไรก็ตามหากท่านไปรับเงินนอกเวลาทำการของจุดรับเงินนั้น ท่านก็ไม่สามารถที่จะรับเงินได้ โปรดทำความเข้าใจด้วย

【กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร (สำหรับประเทศจีน/ประเทศฟิลิปปินส์ : ตามเวลาทำการของธนาคารนั้นเป็นหลัก)】
ประเทศฟิลิปปินส์ รับเงินได้ทันที ถึง2วันทำการ ส่วนประเทศจีน รับเงินได้ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ส่งโอนเงิน ถึง2วันทำการ
อย่างไรก็ตามในการรับเงินผ่านบัญชีของจีน ในกรณีที่กำหนดธนาคารของผู้รับเป็นครั้งแรกมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนบางอย่าง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบที่นี่

บริการโอนเงินต่างประเทศนี้ จะรับเงินได้ที่ไหน

บริการโอนเงินต่างประเทศ (Western Union)
[กรณีรับเป็นเงินสด]
สามารถรับเงินได้ที่จุดรับเงินของ Western Union ที่มีสาขามากกว่า 5 แสนแห่งใน 200 ประเทศโดยประมาณ (ข้อมูลเมื่อ 31 ธันเวลาคม 2016)

[กรณีโอนเข้าบัญชี]
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศจีนหรือฟิลิปปินส์ที่ให้บริการผ่าน Western Union
โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ต้องการทราบเวลาทำการและจุดรับเงินของบริการโอนเงินต่างประเทศ

รบกวนสอบถามไปยังจุดรับเงินค่ะ

วิธีลบหรือเปลี่ยนการส่งเงิน

เงินที่ส่งไปแล้ว สามารถยกเลิกได้ไหม

สามารถยกเลิกได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่มีการรับเงินที่ปลายทาง หรือยังไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีปลายทางเท่านั้น หากต้องการยกเลิกการส่งเงินให้ติดต่อมาที่นี่ค่ะ และจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมที่โอนไปด้วย

สามารถเปลี่ยนข้อมูลการโอนหลังจากโอนไปแล้วได้หรือไม่

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการโอนได้ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลการโอน
จะต้องยกเลิกการโอนรายการนั้นๆก่อน และทำการโอนใหม่อีกครั้ง
การยกเลิกการโอนตามระเบียบของธนาคารจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียม

อื่นๆ

ฉันใช้บริการโอนเงินต่างประเทศอยู่แล้ว จำเป็นไหมที่ฉันต้องส่งมายนัมเบอร์?

ลูกค้าที่สมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
จะต้องลงทะเบียนหมายเลขส่วนบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยการใช้หมายเลข
เพื่อระบุตัวตนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงในขั้นตอนการดำเนินงาน
และกฎหมายว่าด้วยการส่งใบแจ้งยอดการโอนเงินระหว่างประเทศ
เพื่อจุดประสงค์ด้านการเก็บภาษีในประเทศอย่างเหมาะสม

เนื่องจากตอนนี้สามารถส่งมายนัมเบอร์ผ่านแอพโอนเงินต่างประเทศได้แล้ว สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ส่งมายนัมเบอร์ กรุณาดำเนินการส่งมายนัมเบอร์โดยเร็วที่สุดด้วย.

ดาวน์โหลดแอพโอนเงินต่างประเทศได้ที่นี่

ฉันสามารถส่งมายนัมเบอร์ผ่านแอพโอนเงินต่างประเทศได้หรือไม่?

ลูกค้าสามารถส่งมายนัมเบอร์ผ่านแอพโอนเงินต่างประเทศได้

(1)ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นการโอนเงินต่างประเทศ

(2)ถ่ายภาพบัตรไซริวและมายนัมเบอร์ หรือเอกสารอื่นๆ

(3)ป้อนข้อมูลต่างๆของบัญชีก็เสร็จสิ้น

ลูกค้าที่สมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
จะต้องลงทะเบียนหมายเลขส่วนบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยการใช้หมายเลข
เพื่อระบุตัวตนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงในขั้นตอนการดำเนินงาน
และกฎหมายว่าด้วยการส่งใบแจ้งยอดการโอนเงินระหว่างประเทศ
เพื่อจุดประสงค์ด้านการเก็บภาษีในประเทศอย่างเหมาะสม

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ส่งมายนัมเบอร์ กรุณาดำเนินการส่งมายนัมเบอร์โดยเร็วที่สุดด้วย.

ดาวน์โหลดแอพโอนเงินต่างประเทศได้ที่นี่

เอกสารการยื่นเกี่ยวกับหมายเลขส่วนบุคคล (มายนัมเบอร์) จะมีการจัดการอย่างไร

เราใช้ระบบการจัดการที่เข้มงวดสำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขส่วนบุคคลของลูกค้าของเรา
เราจะทำลายเอกสารดังกล่าวอย่างเหมาะสมเมื่อได้ใช้งานเอกสารเหล่านั้นตามจุดประสงค์แล้ว

บัตรเดบิตเป็นบัตรประเภทใด

บัตรเดบิตเป็นบัตรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าแทนการใช้เงินสดจากบัญชีธนาคาร

บัตรเดบิตแตกต่างจากบัตรเครดิตตรงที่จะมีการหักเงินที่ใช้ไปจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณในทันที ดังนั้นการชำระเงินจึงเหมือนการใช้เงินสด

ฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบบนแอพบริการโอนเงินระหว่างประเทศได้

คุณต้องลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งและตั้งล็อกออนพาสเวิร์ด หลังจากลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งจากหน้าจอล็อกออน คุณต้องทำการตั้งล็อกออนพาสเวิร์ดจากหน้าจอเมนู
ถ้าคุณไม่สามารถล็อกออนเข้าสู่แอพได้หลังจากตั้งพาสเวิร์ด โปรดติดต่อศูนย์ติดต่อ

สมัครบริการโอนเงินต่างประเทศ・ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ติดต่อ(ภาษาไทย /ค่าโทร : ฟรี)

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ 9:00 - 18:00
(เว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 31ธ.ค. - 3 ม.ค.)