สามารถโอนเงินไปได้กว่า 200 ประเทศ!

Seven Bank บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
Western Union

สามารถโอนเงินจากตู้ ATM ธนาคารเซเว่นและอินเตอร์เน็ตไปยังกว่า 200 ประเทศ ได้ตลอด 24 ชม.365 วัน

 • * อาจใช้ไม่ได้ในบางกรณี เช่น เมื่อมีการซ่อมแซมระบบ ฯลฯ
 • * การโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ต้องลงทะเบียนใช้บริการ Direct Banking Service ก่อน

วิธีการส่งเงิน

 • ATM
  ○
 • อินเตอร์เน็ต
  ○
 • App ในมือถือ
  ×
 • * คุณต้องมีบัญชีธนาคารเซเว่นและทำสัญญาโอนเงินระหว่างประเทศจึงจะสามารถใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศได้
 • * การโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ต้องลงทะเบียนใช้บริการ Direct Banking Service ก่อน
 • * บริการโอนเงินระหว่างประเทศของธนาคารเซเว่น ไม่สามารถใช้บริการได้บน App โอนเงินระหว่างประเทศ แต่สามารถใช้ฟังก์ชั่นอื่นที่ไม่ใช่การโอนเงินระหว่างประเทศได้ เช่น ฟังก์ชั่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รับเงินได้มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

สามารถรับเงินได้ที่เคาน์เตอร์ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน
ที่มีมากกว่า 200 ประเทศ และสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศจีน, และฟิลิปินส์ได้ด้วย

 • สมัคร, ทำสัญญาใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 • โอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารเซเว่น หรืออินเตอร์เน็ต

 • สามารถรับเงินได้ที่เคาน์เตอร์ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ในประเทศปลายทาง

ฟังก์ชั่นจำลองจำนวนเงินที่รับ(เวสเทิร์น ยูเนี่ยน)

As of   / 

เรทสำหรับบริการโอนเงินไปฟิลิปปินส์(Mobile Remit sa 'Pinas) โปรดตรวจสอบบน App โอนเงินระหว่างประเทศ

ประเทศที่โอนเงิน

JPN

¥10,000

ประเทศที่รับเงิน

 • * เรทที่ใช้ตอนที่ทำการโอนจริง อาจแตกต่างจากเรทที่ใช้สำหรับจำลองจำนวนเงิน
 • * ประเทศที่รับและสกุลเงินที่รับซึ่งสามารถเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ตอนทำการโอนจริง อาจไม่สามารถเลือกได้บางกรณี, ดังนั้นโปรดตรวจสอบล่วงหน้า ที่นี่ ว่าสามารถเลือกใช้ตอนทำการโอนจริงได้หรือไม่
 • * "กรณีที่รับเงินที่ประเทศจีน" สามารถทำการโอนเงิน โดยเลือกให้รับเข้าเงินบัญชีธนาคารเป็นเงินหยวน และรับเงินสดเป็นเงินดอลลาร์ได้
 • * เรทสำหรับบริการโอนเงินไปฟิลิปปินส์(Mobile Remit sa 'Pinas) โปรดตรวจสอบบน App โอนเงินระหว่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมในการโอน
(Seven Bank บริการโอนเงินระหว่างประเทศ Western Union)

จำนวนเงินที่โอน การรับเงินสด โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(สำหรับประเทศจีน, ฟิลิปปินส์)
1 เยน - 10,000 เยน 990 เยน ครั้งละ 2,000 เยน
10,001 เยน -
50,000 เยน
1,500 เยน
50,001 เยน -
100,000 เยน
2,000 เยน
100,001 เยน -
250,000 เยน
3,000 เยน
250,001 เยน -
500,000 เยน
5,000 เยน
500,001 เยน -
1,000,000 เยน
6,500 เยน
 • * มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มที่ตู้ ATM ของ Seven Bank หากคุณโอนเงินที่ตู้ ATM นอกเหนือเวลาที่กำหนดไว้
 • * ในบางประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ และจีน จะมีกำหนดวงเงินในการเงินโอน รายละเอียด โปรดดูที่นี่
ข่าวสาร

Official Social Media Account

Facebook