SEVEN BANK บริการโอนเงิน ระหว่างประเทศบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

คำถาม (การสอบถาม)

คุณลักษณะการบริการ / ค่าธรรมเนียมการส่ง(การรับเงินสด)(*3,*5)

ในการโอนเงินระหว่างประเทศ คุณมีความกังวลแบบนี้บ้างไหม?

 • ● จะต้องลางานเพื่อไปโอนเงิน ธนาคารก็ไกลกว่าจะไปถึง
 • ● นอกจากจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆอีกหลายอย่าง
 • ● หลังจากโอนเงินเสร็จแล้วต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับ
 • ● ทุกครั้งที่โอนเงินจะต้องกรอกเอกสารยุ่งยาก
 1. 1

  โอนเงินจากที่ใดก็ได้ ตามเวลาที่คุณต้องการ!

 2. 2

  ค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน!

 3. 3

  จุดรับเงินที่มีมาก!สามารถรับได้ทันที!

 4. 4

  ไม่ต้องกรอกเอกสาร ในเวลาโอนเงิน!

1โอนเงินจากที่ใดก็ได้ตามเวลาที่คุณต้องการ!(*1,*11)

คุณสามารถส่งเงินไปต่างประเทศได้ตลอดเวลาโดยใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank
หากใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของ Seven Bank คุณจะสามารถโอนเงินได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ
ทุกเวลาตามต้องการ และมีตู้เอทีเอ็ม ของ Seven Bank มากกว่า 27,000 ตู้ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศ โดยตั้งอยู่ในร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น อาคารพาณิชย์และสนามบินต่างๆ ซึ่งตู้เอทีเอ็มจะให้ความสะดวกแก่คุณในกรณีที่ไม่มีธนาคารอยู่ใกล้

2ค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน!(*10)

ค่าธรรมเนียมการส่งของบริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank ไม่แพงและชัดเจน

โดยทั่วไปจะไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับการถอนเงิน

การคิดค่าธรรมเนียมการส่งจะแตกต่างกันไปตามจำนวนเงินโอนที่แตกต่างกัน กรุณาดูรายละเอียดได้จากตารางด้านล่าง ค่าธรรมเนียมการส่งและจำนวนเงินโอนจะหักออกจากบัญชี Seven Bank ของคุณเมื่อการโอนเงินได้รับการอนุมัติ

(การรับเงินสด)

Transfer charge
จำนวนเงินที่โอน ค่าธรรมเนียมในการโอน
1 เยน - 10,000 เยน 990 เยน
10,001 เยน - 50,000 เยน 1,500 เยน
50,001 เยน - 100,000 เยน 2,000 เยน
100,001 เยน - 250,000 เยน 3,000 เยน
250,001 เยน - 500,000 เยน 5,000 เยน
500,001 เยน - 1,000,000 เยน 6,500 เยน
 • * การโอนเงินด้วย ATM ของธนาคารเซเว่น จะคิดค่าธรรมเนียมการใช้ ATM (การถอน) เพิ่มเติมอีก ตามช่วงเวลา (ในหน้าจอแสดงผล/ใบสำคัญการใช้งาน ATM จะแสดงข้อความ "ค่าธรรมเนียม ATM นอกเวลา")
 • * ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ทางธนาคารกำหนด ซึ่งใช้ในการคำนวณสกุลเงินในบริการโอนเงินระหว่างประเทศ รวมอัตรากำไรที่ทางธนาคารกำหนดแล้ว
  การรับเงินผ่านบัญชี(สำหรับจีน・ฟิลิปปินส์)ที่นี่

3รับเงินได้ภายในไม่กี่นาที!และจุดรับเงินที่มีมาก!(*4,*23)

หากรับเป็นเงินสด สามารถรับเงินได้ภายในไม่กี่นาที!

ในการโอนเงิน สำหรับไทยและเวียดนามนั้น ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่รับเงินได้ หลังการโอนเงินโดยบริการโอนเงินระหว่างประเทศของธนาคารเซเว่น (รับเป็นเงินสด) ส่วนท่านผู้รับเงินนั้นต้องทำธุรกรรมตามที่ธนาคารที่รับเงินนั้นๆกำหนดไว้

4ไม่ต้องกรอกเอกสารในเวลาโอนเงิน!

การโอนเงินแต่ละครั้งคุณไม่จำเป็นต้องยื่นหรือกรอกเอกสารใดๆทั้งนั้น

* หากมีการโอนเงินไปยังปลายทางที่รับใหม่ จำเป็นต้องลงทะเบียนไว้ก่อน