SEVEN BANK บริการโอนเงิน ระหว่างประเทศบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

คำถาม (การสอบถาม)

วิธีการส่งเงิน

 1. ก่อนใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชี Seven Bank และขอสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศก่อน(*13,*15,*21)
 2. บริการนี้จะเป็นการโอนเงินจากญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศเท่านั้น คุณไม่สามารถโอนเงินจากต่างประเทศมาที่ญี่ปุ่นได้

เมื่อคุณสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการโอนเงินรายบุคคล ยกเว้นข้อมูลจำนวนเงินที่โอนและข้อมูลอื่นๆ
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครแล้ว การโอนเงินจะทำได้โดยง่ายเพียงใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือโอนผ่านตู้เอทีเอ็มของ Seven Bank ที่อยู่ใกล้เคียง

 • ขั้นตอนท 1

  เปิดบัญชี Seven Bank และสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ(*13,*21)
  ก่อนใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชี Seven Bank และสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศก่อน คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
 • ขั้นตอนท 2

  ฝากเงินในบัญชี Seven Bank ของคุณ(*2,*22)
  เงินฝากและค่าธรรมเนียมการส่งจะถูกโอนออกจากบัญชี Seven Bank ของคุณเมื่อคุณขอทำรายการโอนเงิน คุณจำเป็นต้องฝากเงินในจำนวนเงินที่เหมาะสมในบัญชีของคุณผ่านตู้เอทีเอ็มของ Seven Bank หรือโดยการโอนเงินจากธนาคารอื่น
 • ขั้นตอนท 3

  ขอโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือตู้เอทีเอ็มของ Seven Bank(*1,*14,*11)
  ขอโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือตู้เอทีเอ็มของ Seven Bank เลือกผู้รับเงินจากรายชื่อผู้รับเงินที่ลงทะเบียนไว้ ระบุจำนวนเงินที่จะโอนเป็นเงินเยน และป้อนข้อมูลที่จำเป็นในหน้าธุรกรรม
 • ขั้นตอนสุดท้าย

  ขั้นตอนสุดท้ายของการขอโอนเงิน(*3)
  (กรณีรับเป็นเงินสด)
  ผู้รับเงินต้องมีข้อมูลบางอย่าง ได้แก่ MTCN (หมายเลขกำกับการโอนเงิน) เพื่อขอรับเงิน กรุณาแจ้งข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้รับเงิน ได้แก่ MTCN ที่แสดงบนหน้าธุรกรรมและบนใบเสร็จรับเงินเมื่อการโอนเงินได้รับการอนุมัติ
  ใบแจ้งรายการใช้ (ใบเสร็จรับเงิน) กรุณาเก็บไว้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้สูญหาย จำเป็นต้องใช้ในกรณีของการคืนภาษีดังกล่าว การออกใบเสร็จใหม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม
  "การรับเงินผ่านบัญชี" วิธีการส่งเงินไปยังประเทศจีน(*6)
  กรณีที่เลขบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินที่ระบุที่เราต้องการโอนเงิน เป็นบัญชีที่ใช้โอนเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการโอนเงินเข้าบัญชีก่อน และต้องให้ท่านผู้รับเงินที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ทำการติดต่อไปที่ China Hotline (Western Union) ภายในเวลา 3 วันทำการ นับรวมตั้งแต่วันที่ได้ทำการส่งเงินไปแล้ว
  • * เบอร์โทรศัพท์ China Hotline(ภาษาที่รองรับ จีน/อังกฤษ : Western Union)
   400-819-0488 (ภายในประเทศจีน)หรือ
   +86 21-6866-4622 (จากต่างประเทศ)
   เวลาทำการ: 8:00-20:00น. (เวลาประเทศจีน/เปิดทำการทุกวัน)
   (การโทรจากสายโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอาจไม่สามารถใช้งานได้)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่