SEVENBANK

การสมัครเพิ่ม/ลบผู้รับเงิน ทำได้ง่ายและสะดวก
[การโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับจีน] ก็เช่นกันที่สามารถสมัครให้เสร็จสิ้นได้ทางโทรศัพท์แล้ว

  • สมัครได้โดยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (*)
  • สามารถลงทะเบียนข้อมูลผู้รับเงินได้ถึง 12คน ต่อการ์ด 1ใบ

* เฉพาะบริการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับฟิลิปปินส์ จำเป็นต้องทำขั้นตอนพิเศษโดยการส่งทางไปรษณีย์

วิธีสมัคร มี 2วิธี การลงทะเบียนจะเสร็จสิ้นในเวลา2-3วันในวันทำการ นับจากวันที่สมัคร

Internet

สมัครได้สะดวก
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใด

* หากจะใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเปิดใช้บริการก่อน

Phone

สมัครได้ง่าย
โดยไม่จำเป็นต้องกรอกหรือส่งทางไปรษณีย์

* เฉพาะบริการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับฟิลิปปินส์ จำเป็นต้องทำขั้นตอนพิเศษโดยการส่งทางไปรษณีย์

* หากจะใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเปิดใช้บริการก่อน

ศูนย์บริการลูกค้า โอนเงินระหว่างประเทศ

10:00-20:00น. วันอาทิตย์ーวันศุกร์ (วันหยุดราชการ งดให้บริการ 31ธค.-3มค.)