SEVEN BANK บริการโอนเงิน ระหว่างประเทศบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

คำถาม (การสอบถาม)

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ วิธีการสมัคร เลือกได้ 4ช่องทาง

สมัครผ่านแอพโอนเงินระหว่างประเทศ*13

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตราประทับ หรือส่งเอกสารใดๆ!
คุณสามารถสมัครเปิดบัญชีธนาคารได้ผ่านการคุยโทรศัพท์กับโอเปอเรเตอร์ !

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ขั้นตอนที่

  ดาวน์โหลดแอพโอนเงินระหว่างประเทศ

 2. ขั้นตอนที่

  เอกสารยืนยันตัวตน เตรียมเอกสารเกี่ยวกับมายนัมเบอร์

 3. ขั้นตอนที่

  โทรไปยังศูนย์บริการลูกค้า โอนเงินระหว่างประเทศ ผ่านแอพโอนเงินระหว่างประเทศ (ค่าโทรฟรี)

 4. ขั้นตอนที่

  ถ่ายรูปเอกสารและแจ้งข้อมูลการสมัครกับโอเปอเรเตอร์เพียงเท่านั้น การสมัครก็เป็นอันเสร็จสิ้น !

SEVEN BANK Money Transfer

คุณสามารถสมัครบริการโดยใช้แอพได้ในระหว่างวันที่และเวลาต่อไปนี้ :10:00-20:00น. วันอาทิตย์ーวันศุกร์ (วันหยุดราชการ งดให้บริการ 31ธค.-3มค.)

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต*11,13

แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในช่วงเวลาที่คุณสะดวกและเลือกได้ !

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ขั้นตอนที่

  ป้อนข้อมูลของคุณ

 2. ขั้นตอนที่

  เอกสารการสมัครจะถูกส่งถึงบ้านคุณ

 3. ขั้นตอนที่

  ส่งเอกสารการสมัครกลับคืนพร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน

 1. ขั้นตอนที่

  เข้าสู่ระบบบริการไดเร็กแบงกิ้ง

 2. ขั้นตอนที่

  ป้อนข้อมูลของคุณ

 3. ขั้นตอนที่

  เอกสารการสมัครจะถูกส่งถึงบ้านคุณ

 4. ขั้นตอนที่

  ส่งเอกสารการสมัครกลับคืนพร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน

 • *หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบบริการไดเร็กแบงกิ้ง กรุณาติดต่อสอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้า โอนเงินระหว่างประเทศ

สมัครผ่านโทรศัพท์*13

แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครผ่านโอเปอเรเตอร์ !

ศูนย์บริการลูกค้า โอนเงินระหว่างประเทศ (ภาษาไทย)

0120-720-367

ค่าโทร : ฟรี/10:00-20:00น. วันอาทิตย์ーวันศุกร์
(วันหยุดราชการ งดให้บริการ 31ธค.-3มค.)

สมัครผ่านร้านค้าหรือจุดรับสมัคร*13

แนะนำผู้ที่ต้องการสมัครผ่านร้านค้าหรือจุดรับสมัคร

หมดกังวลหากสมัครผ่านช่องทางนี้

เจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติจะตอบคำถามคุณในภาษาที่คุณใช้

Official Social Media Account

Facebook
 • *ท่านที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร สำหรับประเทศจีนและฟิลิปปินส์ กรุณาตรวจสอบธนาคารปลายทางที่รับเงินก่อนล่วงหน้า แล้วเตรียม (1)ชื่อธนาคารปลายทางที่รับเงิน (2)หมายเลขบัญชีธนาคาร (3)หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับเงิน (จีนเท่านั้น)
 • * 「iPhone」 「App Store」 「iTunes」、ได้รับการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc.
 • * 「Android」 「Google Play」、เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc.
 • * สิ่งตีพิมพ์บนหน้าจอเป็นภาพทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า