SEVEN BANK บริการโอนเงิน ระหว่างประเทศบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

คำถาม (การสอบถาม)

วิธีการรับเงิน

วิธีการรับเงิน(กรณีรับเป็นเงินสด)

โดยปกติ เงินที่ส่งผ่านบริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank จะสามารถรับเป็นเงินสดในสกุลเงินที่ลูกค้ากำหนด ได้ที่จุดรับเงินซึ่งเป็นพันธมิตรกับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน โดยทั่วไป ผู้รับเงินไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร ในการรับเงิน ผู้รับเงินจำเป็นต้องแสดงหมายเลขกำกับการโอน (MTCN) ซึ่งผู้ส่ง จะเป็นผู้แจ้งให้ทราบและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดที่จุดรับเงิน

 • รับหมายเลข MTCN และข้อมูลอื่นๆ จากผู้ส่ง

 • ไปที่จุดรับเงินที่เป็นพันธมิตรกับเวสเทิร์น ยูเนี่ยนในประเทศที่รับเงินWestern Union

 • ป้อนข้อมูลที่จำเป็นรวมถึงหมายเลข MTCN ในแบบฟอร์มการรับเงินและยื่นที่จุดรับเงินที่เป็นพันธมิตรกับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด Western Union

 • รับเงินโอนเป็นเงินสดในสกุลเงินที่ระบุโดยลูกค้า

 1. คำร้องถึงแม้ธนาคารจะรับคำขอโอนเงินก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ผู้รับเงินไม่สามารถรับเงินได้ ณ จุดชำระเงินบางแห่งหรือทั้งหมดทีตั้งอยู่ในประเทศผู้รับ หรือไม่สามารถให้เครดิตในจำนวนเงินที่เท่ากันแก่บัญชีธนาคารผู้รับได้เนื่องจากมีข้อจำกัดทางธุรกรรมที่กำหนดขึ้นโดยบริษัทคู่ค้าจุดชำระเงินหรือธนาคารของผู้รับ
 2. บริษัทคู่ค้า จุดชำระเงินหรือธนาคารของผู้รับอาจมีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินโอนให้แก่ผู้รับเงินโอนฯลฯ ได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเงื่อนไขนี้รวมถึงการกำหนดจำนวนเงินสูงสุดในการจ่าย ความถี่ในการจ่าย ประเภทและปริมาณสกุลเงินของผู้รับ คุณสมบัติของผู้รับเช่นอายุที่อยู่ภูมิลำเนาและข้อจำกัดตามกฎหมายและระเบียบของประเทศผู้รับการโอนเงินที่ธนาคารรับดำเนินการจะอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขเหล่านี้และการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวในบางกรณีในการจ่ายเงินอาจต้องทำธุรกรรมอื่นเพิ่มเติมเช่นการแปลงเป็นสกุลเงินอื่น (ซึ่งรวมถึงการแปลงสกุลเงินที่รับโอนให้เป็นสกุลเงินอื่นในหน่วยเงินย่อย)
 3. หากใช้วิธีโอนด้วยเงินสด ผู้รับสามารถรับชำระเงินจากธุรกรรมผ่านบริการโอนเงินข้ามประเทศได้โดยทำการขั้นตอนเพื่อขอรับชำระเงินณจุดชำระเงินใดก็ได้ในประเทศผู้รับ ตามเวลาทำการและวันทำการของจุดชำระเงิน
 4. หากใช้วิธีเครดิตทางบัญชีจำเป็นต้องดำเนินตามขั้นตอนซึ่งรวมไปถึงการแสดงการนำส่งเอกสาร/ข้อมูลที่จุดชำระเงินกำหนดนอกเหนือจากการแสดงรายละเอียดของการโอนเงิน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเงินในท้องถิ่น กรุณาติดต่อสอบถามไปยังศูนย์บริการทางโทรศัพท์WesternUnion (0120-961-623)

วิธีการรับเงิน(กรณีรับเงินผ่านบัญชี)china  philippine

เงินที่ส่งผ่านบริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank (การรับเงินผ่านบัญชี) จะรับในสกุลเงินตามที่ธนาคารกำหนด ได้ที่จุดรับเงินซึ่งเป็นพันธมิตรกับ WesternUnion นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของประเทศจีนและฟิลิปปินส์ ในการรับเงิน จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนของธนาคารผู้รับเงินที่กำหนดไว้

 • รับหมายเลข MTCN และข้อมูลอื่นๆ จากผู้ส่ง

 • (รับเงินผ่านบัญชีของประเทศจีนเท่านั้น)ดำเนินการตามขั้นตอนของธนาคารผู้รับเงินที่กำหนดไว้

  中国สำหรับประเทศจีนการรับเงินผ่านบัญชี

  【ขั้นตอนการนำเงินเข้าบัญชีผู้รับ】

  “การรับเงินผ่านบัญชี” วิธีการส่งเงินไปยังประเทศจีน กรณีที่เลขบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินที่ระบุที่เราต้องการโอนเงิน เป็นบัญชีที่ใช้โอนเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการโอนเงินเข้าบัญชีก่อน และต้องให้ท่านผู้รับเงินที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ทำการติดต่อไปที่ China Hotline (Western Union) ภายในเวลา 3 วันทำการ นับรวมตั้งแต่วันที่ได้ทำการส่งเงินไปแล้ว

  • * เบอร์โทรศัพท์ China Hotline(ภาษาที่รองรับ จีน/อังกฤษ : Western Union)
   400-819-0488 (ภายในประเทศจีน)หรือ
   +86 21-6866-4622 (จากต่างประเทศ)
   เวลาทำการ: 8:00-20:00น. (เวลาประเทศจีน/เปิดทำการทุกวัน)
   (การโทรจากสายโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอาจไม่สามารถใช้งานได้)

  China Hotline จะตรวจสอบเนื้อหาต่างๆดังต่อไปนี้

  • ・MTCN 
  • ・ประเทศโอนเงิน(ญี่ปุ่น) 
  • ・ชื่อผู้รับ 
  • ・ชื่อธนาคารผู้รับ/ชื่อสาขาผู้รับ/เบอร์บัญชีผู้รับ
  • ・จำนวนเงินที่รับ
  • ・หมายเลขIDของผู้รับ(ที่ใช้ในการเปิดบัญชีตอนแรก)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับเงินโอนไปยังบัญชีหรือยัง

  chinaสำหรับประเทศจีนการรับเงินผ่านบัญชี

  【ใช้เวลากี่วันในการรับเงิน】

  หลังจากทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ใช้เวลา2วันเงินก็จะถูกโอนไปยังบัญชีที่กำหนดไว้ (ตามวันเปิดทำการของธนาคารผู้รับ)
  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงิน หรือการใช้บริการโอนเงินโปรดติดต่อไปยังศูนย์ติดต่อ

  philippineสำหรับฟิลิปปินส์การรับเงินผ่านบัญชี

  【ใช้เวลากี่วันในการรับเงิน】

  ทันที ถึง2วันทำการ เงินก็จะถูกโอนไปยังบัญชีที่กำหนดไว้ (ตามวันเปิดทำการของธนาคารผู้รับ)
  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงิน หรือการใช้บริการโอนเงินโปรดติดต่อไปยังศูนย์ติดต่อ

 1. คำร้องถึงแม้ธนาคารจะรับคำขอโอนเงินก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ผู้รับเงินไม่สามารถรับเงินได้ ณ จุดชำระเงินบางแห่งหรือทั้งหมดทีตั้งอยู่ในประเทศผู้รับ หรือไม่สามารถให้เครดิตในจำนวนเงินที่เท่ากันแก่บัญชีธนาคารผู้รับได้เนื่องจากมีข้อจำกัดทางธุรกรรมที่กำหนดขึ้นโดยบริษัทคู่ค้าจุดชำระเงินหรือธนาคารของผู้รับ
 2. หากใช้วิธีโอนด้วยเครดิตทางบัญชีการให้เครดิตกับบัญชีธนาคารจะถูกดำเนินการในสกุลเงินของผู้รับ นอกจากนี้อาจมีขั้นตอนอื่นๆที่จำเป็นสำหรับประเทศผู้รับบางประเทศ
 3. ในกรณีที่วิธีโอนด้วยเครดิตทางบัญชีเกิดขึ้นในประเทศจีนหากผู้รับกำลังรับเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารผู้รับที่กำหนดโดยลูกค้าเป็นครั้งแรก ผู้รับจะต้องติดต่อกับบริษัทคู่ค้าในกรณีเช่นนี้อาจต้องใช้เวลานานกว่าปกติในการให้เครดิตกับบัญชีธนาคารผู้รับเพราะต้องดำเนินการขั้นตอนข้างต้นให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
 4. หากมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดการโอนเงินเช่นหมายเลขของบัญชีธนาคารผู้รับเงินดังกล่าวอาจถูกเครดิตให้กับบัญชีที่ไม่ถูกต้องดังนั้นโปรดตรวจสอบเสมอว่ารายละเอียดการโอนเงินถูกต้องโดยเฉพาะหากวิธีโอนด้วยเครดิตทางบัญชีเกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์มีเพียงเลขบัญชีเท่านั้นที่จะถูกตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีธนาคารผู้รับที่ถูกกำหนดโดยลูกค้าและไม่มีขั้นตอนอื่นในการตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีมีชื่อตรงกับผู้รับเราขอให้ท่านระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำการกรอกข้อมูลผู้รับ
 5. ลูกค้าต้องทำการส่งแบบฟอร์มคำร้องขอโอนเงินกลับที่กำหนดไว้แล้วของธนาคารเพื่อดำเนินการโอนกลับเมื่อทำการส่งแบบฟอร์มดังกล่าว ธนาคารอาจขอให้ลูกค้าทำการส่งเอกสารยืนยันตัวตนที่กำหนดไว้แล้วของธนาคารหรือจัดหาผู้ค้ำประกันนอกจากนี้อาจมีกรณีที่ต้องใช้เวลานานในการยืนยันกับบริษัทคู่ค้าว่าการโอนกลับสามารถดำเนินการได้หรือไม่