SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Paraan ng pagtanggap ng remittance
(WESTERN UNION)

Paraan ng pagtanggap ng remittance(Gamit ang cash pick-up)

Ang pinadalang pera gamit ang Seven Bank Internasyonal Remittance Service, ay maaaring tanggapin sa lugar ng pagtanggap ng remittance na naka-tie up sa Western Union, sa prinsipyo, ay maitatanggap ang nasabing remittance sa isinaad na currency ng kustomer Sa karaniwan, hindi kailangan ng bank account para tumanggap ng remittance Upang matanggap ang remittance, pumunta sa lugar ng pagtanggap ng remittance at simulan ang kailangan na proseso ng pagtanggap ng remittance gaya ng pagbibigay sa Remittance Control Number (MTCN) na natanggap mo mula sa taong nagremit.

 • Pagtanggap ng impormasyon gaya ng Remittance Control Number(MTCN) at iba pa mula sa taong nagremit

 • Pumunta sa lugar ng tanggapan na naka-tie up saWestern Union

  • * tungkol sa Western Union
  • * I-click dito para sa pangunahing bansa at sa mga pangunahing lugar ng pagtanggap ng remittance
  • * paraan para makatanggap sa loob ng brazil gamit ang bank account ay dito
 • Sa Lugar ng pagtanggap ng pera na naka-tie up saWestern Union, Punan ang form na pagtanggap ng pera at isulat ang Remittance Control number (MTCN) at iba pang mahalagang detalye at ibigay ito sa counter, dito magsisimula ang proseso ng pagtanggap ng pera

 • Tanggapin ang pinadalang pera sa naisaad na currency

 1. Kahit tumanggap ang Bangko ng kahilingan sa money transfer, maaaring may mga sitwasyon kung saan hindi makakatanggap ng bayad ang taga-tanggap sa anumang bahagi o sa kabuuan ng Payment Center na nasa payout country o kung saan hindi maaaring ma-credit ang kaukulang halaga sa Bank Account ng Taga-tanggap dahil sa mga paghihigpit sa transaksyon na itinakda ng Alliance Partner, Payment Center o ng Bangko ng Taga-tanggap.
 2. Ang Alliance Partner, Payment Center o Bangko ng Taga-tanggap ay maaaring magpasatupad o magbago ng patakaran sa pagbayad sa taga-tanggap, etc., ng walang paunang abiso. Maaaring kasama sa mga patakaran na ito ang mga limitasyon sa halagang ibabayad at dalas ng pagbayad, limitasyon sa uri at dami ng mga payout currency, limitasyon sa gulang o kinaroroonan o tirahan ng taga-tanggap at mga limitasyon sa ilalim ng mga batas at ordinansa ng payout country at iba pa. Ang mga transaksyon na pinayagan ng Bangko ay susunod sa mga limitasyong ito at ang pagbayad sa taga-tanggap ay susunod din sa mga nasabing limitasyon. Maaaring kailanganin ang karagdagang transaksyon, tulad ng pagpalit ng currency (kasama na ang pagpalit ng maliliit na halaga ng payout currency sa ibang currency), bago matanggap ang bayad.
 3. Kung isagawa ang Paraan ng Pagtanggap ng Cash, maaaring tanggapin ng taga-tanggap ang bayad para sa kaukulang International Money Transfer na transaksyon sa pamamagitan ng pagsunod sa proseso upang makakuha ng bayad sa anumang Payment Center sa Payout Country, ngunit sa mga oras ng negosyo lamang sa mga araw ng negosyo para sa nauugnay na Payment Center.
 4. Kung isagawa ang Paraan ng Pag-credit sa Account, kakailanganing magsagawa ng ilang partikular na proseso, kabilang na ang pagprepresenta at pagbibigay ng mga dokumento at impormasyon na itinatakda ng Payment Center, bukod pa sa pagprepresenta ng mga detalye ng transaksyon. Paral sa mga katanungan tungkol sa pagtanggap ng pera, mangyaring makipag-ugnay sa Customer Service Center ng Western Union(0120-961-623) sa mga detalye.

Paraan ng pagtanggap ng remittance(gamit ang deposito sa bank account)china  philippine

Ang perang pinadala gamit ang Seven Bank International Money Transfer Service (Deposito sa bank account) ay maidedeposito sa account ng mga bangko na nakatie-up sa Western Union sa China at Pilipinas, sa isinaad na currency ng Seven Bank. Para sa pagtanggap ng pera, kinakailangan ang itinakdang proseso ng bangko.

 • Pagtanggap ng impormasyon gaya ng Remittance Control Number(MTCN) at iba pa mula sa taong nagremit

 • (Para sa remittance sa China lamang)Kinakailangan gawin ang proseso na itinalaga ng tagatanggap na bangko

  chinaPagdeposito sa banko ng China

  【Pagproseso】

  【Tungkol sa pag Deposito sa Bank Account patungo sa China】

  Kapag magpapadala sa China gamit ang "Deposito sa Bank Account". Sa itinakdang Receiving Bank Account sa unang pagkakataon kailangan ng Payment Procedures. Sa araw ng pagpapadala hanggang sa loob ng 3 working days. Kinakailangan tumawag ang mismong beneficiary sa China Hotline (Western Union) Pakiusap * I-click dito para sa Procedure at Detalye.

  Bilang karagdagan, para sa ilang bahagi ng pagtanggap sa Banko. Sa itinakdang Receiving Bank Account kahit dalawang beses nang nakapagpadala maaari kang tumawag para sa confirmation. Mangyaring suriin DITO ang mga required Bank.

  • * China Hotline (Available sa Chinese at English na wika: Western Union) Telepono:
   400-819-0488 (Para sa domestic calls sa China) o
   +86 21-6866-4622 (Para sa mga tawag sa labas ng China)
   Service Hours: 8:00-20:00 (oras ng China/bukas sa buong taon)
   (May pagkakataon na hindi makaka-connect gamit ang linya sa Internet ng telepono)

  Tatanungin kayo ng China Hotline tungkol sa mga detalye nakasulat sa ibaba.

  • ・MTCN 
  • ・Pangalan ng Bansa saan galing ang padala(Japan) 
  • ・Pangalan ng tatanggap 
  • ・Pangalan ng tatanggap na bangko at branch , account number
  • ・Halaga ng padala
  • ・ID number ng tatanggap(ID na ginamit sa pagbukas ng banko)
 • Alamin ang status ng pinadalang pera sa bangko

  chinaPagdeposito sa banko ng China

  【Bilang ng araw para matanggap ang padala】

  Maipapadala ang pera sa account ng 2 business days (araw naopen ang banko ng tatanggap) pagkatapos ng proseso.
  para sa mga katanungan sa padala , mangyaring tumawag ang nagpadala sa Contact Center ng Seven Bank.

  philippinePagdeposito sa bangko ng philippines

  【Bilang ng araw para matanggap ang padala】

  Maipapadala sa kaagad account o sa 2 business days
  Para sa mga katanungan sa bayad ng padala,mangyaring tumawag ang nagpadala sa Contact Center ng Seven Bank.

 1. Kahit tumanggap ang Bangko ng kahilingan sa money transfer, maaaring may mga sitwasyon kung saan hindi makakatanggap ng bayad ang taga-tanggap sa anumang bahagi o sa kabuuan ng Payment Center na nasa payout country o kung saan hindi maaaring ma-credit ang kaukulang halaga sa Bank Account ng Taga-tanggap dahil sa mga paghihigpit sa transaksyon na itinakda ng Alliance Partner, Payment Center o ng Bangko ng Taga-tanggap
 2. Kung isagawa ang Paraan ng Pag-credit sa Account, isasagawa ang pag-credit sa isang bank account sa payout currency. Bukod pa rito, maaaring mangailangan ng hiwalay na proseso sa ilang Payout Countries.
 3. Kung isasagawa ang Paraan ng Pag-credit sa Account sa China, at ang taga-tanggap ay tatanggap ng pera sa unang pagkakataon mula sa Bank Account ng Taga-tanggap na itinakda ng customer, dapat tumawag ang taga-tanggap sa Alliance Partner. Sa ganoong sitwasyon, maaaring mas tumagal sa karaniwan bago matapos ang pag-credit sa Bank Account ng Taga-tanggap, dahil dapat munang matapos ang nabanggit na proseso.
 4. Kung may mali sa mga detalye ng padala, tulad ng sa numero ng Bank Account ng Taga-tanggap, maaaring ma-credit ang pera sa maling account. Dahil dito, dapat suriing mabuti palagi ang mga detalye ng padala upang matiyak na tama ang mga ito. Sa partikular, kung ang Paraan ng Pag-credit sa Account ay isasagawa sa Pilipinas, ang numero ng account lang ang susuriin upang matiyak na tumutugma ito sa Bank Account ng Taga-tanggap na itatakda ng kustomer, at walang isasagawang mga hakbang upang matiyak na tumutugma ang may-ari ng account sa pangalan ng taga-tanggap. Dahil dito, hinihikayat na lubos na mag-ingat sa pagrerehistro sa numero ng Bank Account ng Taga-tanggap.
 5. Dapat isumite ng kustomer ang nakatakdang form ng Bangko para sa kahilingan sa pagpapabalik ng padala upang makapagsagawa ng pagpapabalik. Sa pagsusumite sa nasabing form, maaaring atasan ng Bangko ang kustomer na isumite ang mga nakatakdang dokumento ng Bangko para sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan o magbigay ng guarantor. Bukod pa rito, maaaring may mga sitwasyon kung saan matatagalan bago makumpirma sa Alliance Partner kung maaari bang isagawa o hindi ang nasabing pagpapabalik.