SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Madalas na itanong

Para sa mga katanungan tungkol sa International Money Transfer Service tingnan lamang dito.

Q Anong klase ng serbisyo ang International Money Transfer Service?

A

Serbisyo ito ng pagpapadala ng pera mula sa Seven Bank account papunta sa tatanggap sa ibang bansa na nakarehistro na.

Kailangan mong mag-apply para magbukas ng Seven Bank account at International Money Transfer Service upang gamitin ito.

Q Ano ang mga requirements sa pag gawa ng Seven Bank account at ng service para sa International Money Transfer Service?

A

【Mga customer na may Japanese citizenship】
Ang kinakailangan na requirements ay Valid ID na nakasulat ang bagong address at Original copy ng utility bill.
Para sa mga detalye tingnan lamang dito

【Mga customer na ibang bansa nasyonalidad】
Ang kinakailangan na requirements ay copy(back to back) ng Valid Residence Card na nakasulat ang bagong address at Original copy ng utility bill.
Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa aming Customer Center ng International Money Transfer Service.

Q Paano pangangalagaan ang mga dokumento na may kinalaman sa Individual Card Number?

A

Lahat ng mga dokumentong pagkakakilanlan na isinumite sa amin ay mahigpit na pinoprotektahan. Ukol naman sa mga dokumento na may kaugnayan sa Individual number (My number), ay mas mahigpit na sistema ng pamamahala ang itinatag upang ligtas ang pagpapanatili ng inyong impormasyon. Sa karagdagan, ito rin ay maayos na itatapon matapos ang ang tinakdang layunin para dito.

Q Gusto kong malaman ang mga paraan ng pagpapadala ng pera sa International Money Transfer Service (Western Union).

A

Para sa mga detalye ng mga paraan ng pagpapadala ng pera gamit ang International Money Transfer Service (Western Union), tingnan DITO.

Q Gusto kong malaman ang send charge sa pagpapadala para sa paggamit ng International Money Transfer Service (Western Union).

A

Para sa detalye ng send charge sa pagpapadala para sa pamamaraan ng Cash Pick-Up, tingnan DITO.

Para sa detalye ng send charge sa pagpapadala para sa Bank to Bank na pagpapadala, tingnan DITO.

Q Saan ko malalaman ang tungkol sa mga rate ng pagpapadala ng pera para sa International Money Transfer Service (Western Union)?

A

Maaaring tingnan sa rate simulation na nasa top page ng International Money Transfer app. Maaari mo ring baguhin ang currency sa currency setting menu.
I-download ang app mula DITO.

Maaari ring tingnan ang rate simulation ng money transfer sa website ng Seven Bank. Tingnan DITO.

Q Gaano katagal matatanggap ang ipinadalang pera pagkatapos sa transaction ng International Money Transfer?

A

("For Cash Pick-up" sa mga agent location)
Ang pera ay makukuha ng ilang minuto lamang.(*4)
Tandaan ang pera na ipinadala ay makukuha lamang sa buisness hours ng agent location.

("For Deposit into a bank account" para sa Philippines at China: batay sa mga regular na araw sa tanggapan ng banko)
Para sa Philippines: Matatanggap kaagad o sa susunod na araw na bukas ang banko.
Para sa China: Matatanggap sa araw na ipinadala ang pera o sa susunod araw na bukas ang banko
Ngunit, tandaan kapag bago palang ang pagpapadala sa banko ng China, kinakailangan ng processing procedure ng Seven Bank. Sa mga detalye, tingnan lamang dito.

Q Paano ako magdadagdag (o magtatanggal) ng tatanggap ng international money transfer?

A

Sundan ang isa sa mga pamamaraan sa ibaba para magdagdag o magtanggal ng tatanggap. Kailangan mong paunang magrehistro ng tatanggap.
Paalala: Kailangan mong magparehistro para sa Direct Banking Service para gamitin ang mga pamamaraang (1) at (2). Pagrehistro sa Direct Banking Service DITO.

(1) Smartphone App
Mag-log in sa app ng international money transfer at magdagdag o magtanggal ng tatanggap mula sa menu ng [Additional Receiver]. I-download ang app ng International Money Transfer mula DITO.

(2) Direct Banking Service
Mag-log on sa Direct Banking Service at idagdag o alisin ang isang tatanggap mula sa menu ng [International Money Transfer]. Mag-log in sa app mula DITO.

(3) Customer Center para sa International Money Transfer
Kontakin ang Customer Center para sa International Money Transfer.

Q Anong uri ng card ang debit card?

A

Ang debit card ay card na pwedeng gamitin pambayad sa halip na cash.
Di tulad ng credit card, ang bayad sa Debit Card ay mababawas agad mula sa balance ng iyong account, para makapagbayad ka na parang cash ito.

Q Hindi ako makapag-log in sa International Money Transfer app.

A

Kailangan mong magparehistro para sa Direct Banking Service at mag-set ng logon password. Matapos ang pagrehistro para sa Direct Banking Service mula sa log-in screen, kailangan mong mag-set ng logon password mula sa Menu screen.
Kung hindi ka makapag-log in sa app matapos ito mai-set up, kontakin ang Customer Center para sa International Money Transfers.

Q Saan ko makikita ang International Money Transfer statement account?

A

Paki check ang "International Money Transfer" menu sa Direct Banking Service.
Maaari ninyo kumpirmahin ang iyong mga transaksyon tatlong buwan nakalipas.
Para sa log on ng Direct Banking Service, dito(Ang Log on gamit inyong smart phone, dito)

Ang gabay ng Direct Banking Service (sa Ingles) na para sa "Register for First Time Users" ay mababasa dito at maaari din mag pa issue ng statement receipts.(Issue Fee:Isang taon ng statement 1,080 yen) Tumawag lang sa Customer Center ng International Money Transfer Service kung kinakailangan mag pa issue ng statement of account.

Q Puede ko bang icancel ang Seven Bank account and International Money Transfer Service.
Ano dapat ko gawin?

A

Tumawag lang sa aming Customer Center ng International Money Transfer Service at kailangan ng pagproseso ng papel. Kapag ang Account ng customer ay na kansel, lahat ng serbisyo nagagamit ay ma kakansela.

Para sa paggawa at tanong tungkol sa International Money Transfer Service

10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes.
Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero.