Magremit sa 200 countries!

Seven Bank
International Money Transfer Service
(Western Union)

Pwede kang magremit 24/7 sa 200 countries via Seven Bank ATM o sa Direct Banking (Online Banking).

 • * May panahon na ang serbisyo ay hindi maaaring magamit dulot ng system maintenance.
 • * Para makapagpadala sa online banking ng Seven Bank website. Kailangan magrehistro muna sa Direct Banking Service (Online Banking).

Paano magremit

 • ATM
  ○
 • Online
  ○
 • Mobile App
  ×
 • * Sa paggamit ng overseas remittance service. Kailangan magbukas ng account sa Seven Bank na may kasunduan ng International Money Transfer Service.
 • * Para makapagpadala sa online banking ng Seven Bank website. Kailangan magrehistro muna sa Direct Banking Service (Online Banking).
 • * Ang serbisyong ito ay hindi maaaring gawin sa mobile app ng Seven Bank, ngunit ang exchange rate ay maaaring matignan.

Matatanggap ang remittance sa 200 countries worldwide!

Ang padala ay makukuha ng mabilis sa 200 countries na may Western Union outlet. Pwede ka ring magpadala direkta sa bank account ng China at Philippines.

 • Mag-open ng savings account with remittance service

 • Remit via Seven Bank ATM/Online

 • Ang remittance ay matatanggap sa Western Union outlet sa kanilang lugar

I-compute ang remittance amount(Western Union)

As of   / 

Ang exchange rate sa "Mobile Remit sa 'Pinas" ng Philippine Peso ay i-check sa Money Transfer App.

Bansa

JPN

10,000 Yen

Tatanggap na Bansa

 • * Ang palitan na nakatala sa iyong aktual na pagpapadala ay maaaring maiba sa palitan na nakasaad sa simulation.
 • * Tungkol sa pagpili ng bansa sa mga nakasaad na pagpapadalhan at currency. Ilan sa mga bansa na pagpipilian ay maaaring hindi makagawa ng transakyon. I-click DITO tungkol sa wastong impormasyon para sa posibleng transaksyon.
 • * Kapag magpapadala sa pamamagitan ng "Deposito sa bank account" China, piliin ang Chinese Yuan para sa currency at US dollar naman para sa Cash pick-up.
 • * Ang exchange rate ng Philippine Peso sa pamamagitan ng paggamit ng "Mobile Remit sa 'Pinas" sa pagpapadala ay makikita sa mobile app.

Fees
(Seven Bank International money Transfer
with Western Union Service)

Remittance amount Cash Pick-up Deposito sa bank account
(China・Philippines)
1 Yen~10,000 Yen 990 Yen Fixed 2,000 Yen
10,001 Yen~
50,000 Yen
1,500 Yen
50,001 Yen~
100,000 Yen
2,000 Yen
100,001 Yen~
250,000 Yen
3,000 Yen
250,001 Yen~
500,000 Yen
5,000 Yen
500,001 Yen~
1,000,000 Yen
6,500 Yen
 • * May hiwalay na bayad depende sa oras kapag nagpadala sa ATM ng Seven Bank.
 • * May limitasyon sa halaga ng pagpapadala patungo sa Philippines, China at sa iba pang bansa.
  I-click DITO para sa mga karagdagang detalye.

Official Social Media Account

Facebook