Mag-add・Mag-delete ng beneficiary

2 ways ng pagrehistro ng beneficiary!
Ang application ay makukumpleto ng 3~5business days mula ng nagrehistro.

 • Ang application ay tapos agad na hindi na kailangan magpadala ng requirements sa pamamagitan ng mail.

 • Sa Seven Bank ay hanggang 12 na beneficiary ang pwedeng irehistro.

Highly Recommended!!

Suportado ng 9 na wika!!

Apply via mobile app

Para mag-apply sa pamamagitan ng app, kakailanganin mong i-set up ang paggamit ng international money transfer application at magparehistro para simulang gamitin ang Direct Banking service.
I-download ang international money transfer app at i-configure ang mga setting para sa paggamit ng app.
Pagkatapos makumpleto ang mga setting ng paggamit, mangyaring magparehistro upang simulan ang paggamit ng Direct Banking Service (Online Banking)

Madaling maunawaan na mga video para sa iba't ibang paraan ng pagset ng app

Paraan sa pagset-up ng App *pelikula
Paano magrehistro sa Online Banking gamit ang Money Transfer App (Para sa First Time Users) *video

SEVEN BANK Money Transfer

 • * Pindutin "I-download sa App Store" sa itaas para sa mga iOS device, o "KUMUHA ITO SA Google Play" para sa mga Android device upang pumunta sa app store.
 • * Maaari mo ring gamitin ang iyong smart phone camera at i-scan ang QR code at ididirekta ka sa app store.
 • * Kapag nagda-download ng app, kakailanganin mo ng "Apple ID" para sa mga iOS device at isang "Google Account" para sa mga Android device.
 • * Ang QR code ay registered trademark ng Denso Wave Incorporated.

Paano magdagdag ng mga receiver sa app

Upang simulan gamitin

Upang mag-apply para sa mga karagdagang receiver sa pamamagitan ng app, kakailanganin mong i-set up ang paggamit ng international money transfer app at magparehistro para simulang gamitin ang serbisyo ng Direct Banking.
I-download ang international money transfer app at i-configure ang mga setting para sa paggamit ng app.
Pagkatapos makumpleto ang mga setting ng paggamit, mangyaring magparehistro upang simulan ang paggamit ng Direct Banking Service (Online Banking)

▼Madaling maunawaan na mga video para sa iba't ibang paraan ng pagset ng app

Pagkatapos makumpleto ang setup, mangyaring sundin ang mga tagubilin sa ibaba upang mag-apply para sa serbisyo.

Paano gamitin

Japanese・English

Apply via online

Upang mag-apply online, kailangan mo munang simulan ang paunang pagpaparehistro para sa Direct Banking Service.

Mangyaring kumpletuhin ang mga paunang setting para sa smartphone app na "International Money Transfer App" bago magrehistro upang simulan ang paggamit nito. Kinakailangan ang pagpapatotoo ng app upang magamit ang Direct Banking Service.

 • Pindutin dito para sa kung paano i-set up ang international money transfer app (smartphone app) sa unang pagkakataon.
 • Pindutin dito para sa kung paano magparehistro upang simulan ang paggamit ng Direct Banking Service.

* Ang authentication gamit ang International Money App ay isang serbisyo kapag gumagamit ng English na bersyon ng Direct Banking.
Kapag gumagamit ng Japanese na bersyon ng Direct Banking, mangyaring gamitin ang "My Seven Bank" App.

Paano magdagdag ng mga receiver online

Kung nakumpleto na ang initial registration para sa Direct Banking,
Maaari kang mag-log on sa nauugnay na pahina nang direkta mula dito.
Pagkatapos mag-log in, mangyaring sundin ang mga tagubilin sa ibaba upang makumpleto ang pagrehistro.
Kung hindi ka makapag-log on sa Direct Banking Service, mangyaring mag-click dito(You will be redirected to the Japanese page only.)

Paano gamitin
【Tungkol sa serbisyong "Deposito sa Bank Account" sa Pilipinas】
 • * Para sa magpapadala sa Pilipinas gamit ang "Deposito sa Bank Account", siguraduhin na tama ang account number ng iyong beneficiary sa tuwing magpapadala. Hindi malalaman ang nakapangalan na beneficiary sa itinakdang bank account, tiyakin na tama ito bago irehistro ang account number.
 • * Ang perang padala ay may pagkakataon na hindi maililipat sa bank account na itinakda kapag ito ay passbook account. Bukod sa ang transaksyon ay hindi magtatagumpay, ang pera ay ibabalik sa inyong account (ATM savings account ang mas pinahihintulutan).
  Kung nais malaman ang list ng mga banko na tumatanggap ng padala, i-click DITO. (Ang padala ay matatanggap kung ang klase ng iyong bank account ay atm account).
 • * Ang Allied Banking Corporation (Allied Bank) at ang The Philippine National Bank (PNB) ay pinag-isa na. Kung ang iyong account ay ang lumang Allied Bank, manyaring piliin ang Allied Bank sa pagrehistro ng tatanggap na banko sa halip na PNB. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnay sa pinakamalapit na branch ng iyong pinag-open ng bank account sa Pilipinas.
 • * Mangyaring i-verify ang bank account number ng iyong beneficiary sa screen ng ATM o na nasa Direct Banking Service (Online Banking).

Official Social Media Account

Facebook