SEVENBANK

Additional ng Beneficiary/Pag-aply ng delete Beneficiary bukod dito ay mas "Madali at Maginhawa" na!
Tumatanggap na ng aplikante na nais mag-apply mula sa telepono lamang para sa serbisyo ng "Deposito sa bank account ng China"

  • Ang patakaran, Sa pagkumpleto ng aplikasyon hindi na kailangan I-mail ang dokumento.(*)
  • Sa iisang Card hangang 12 na ka tao ang maaaring irehistro

* Kakailanganin ang application mula sa sulat para sa serbisyo sa Pilipinas na "Deposit into Bank Account"

Ang pag-aply ay may dalawang klase!
Pagkatapos ng pag-aply makukumpleto ang nirehistro ng 2~3 business working days.

Internet

Nais na oras,Nais na lugar Maginhawa ang Pag-aaply !

* Para sa pag gamit ng Direct Banking Service, sa simula kinakailangan magrehistro bago magamit

Telepono Tagalog

Hindi na kailangan I-type, Hindi na kailangan I-mail Ang pag-aply ay madali !

* Kakailanganin ang application mula sa sulat para sa serbisyo sa Pilipinas na "Deposit into Bank Account"

* Para sa pag gamit ng Direct Banking Service, sa simula kinakailangan magrehistro bago magamit

International Remittance Service Customer Center (Tagalog)

10:00 - 20:00 Linggo hanggang Biyernes.
Sa labas ng serbisyo holiday at mula sa 31th Disyembre hanggang sa 3rd Enero.

【Tungkol sa pag Deposito sa Bank Account patungo sa Pilipinas】

  • * Kapag magpapadala sa Pilipinas gamit ang "Deposito sa Bank Account". Sa oras ng pagpapadala ng customer sa itinakdang Receiving Bank Account. Ang tanging Bank Account number lang ang kinokumpirma. Ang Bank Name at Beneficiary Name ay hindi na kinokumpirma. Kaya kung magpapadala sa Deposito sa Bank Account sa Pilipinas. Ang receiving Bank Account Number ay napaka importante. Mangyaring tandaan sa oras ng pagpirma sa Application Form mag ingat sa pagrehistro ng Bank Account Number suriin ng maigi.
  • * Para sa bahaging remittance sa bangko, kung ang tatanggap na Bank Account ay Passbook Account maaaring hindi ito maiiproceso at ang pera ay ire-refund. Kung ang Receiving Bank Account ay ATM Account posibleng matanggap. Mangyaring suriin DITO ang mga required Bank.
  • * Ang Allied Banking Corporation (Allied Bank) at The Philippine National Bank (PNB) ay naging Merger Bank. Kapag ang destinasyon ay ang Old Allied Bank Account., ang pagkukuhanan ay hindi sa PNB,kundi kailangan piliin ang Allied Bank. Para sa detalye, makipag ugnay sa Branches kung saan ng Open ng Bank Account o kaya naman sa mismong Banko.
  • * Kinakailangan kumpirmahin ang account number na nakasulat sa post card (Notipikasyon na na tapos na ang pagrehistro) na ipinadala matapos irehistro ang inpormasyon ng panibagong receiver.
  • * Bago dumating ang post card (Notipikasyon na tapos na ang pagrehistro) at nais magpadala kinakailangan i-kumpirma ang account number ng taga-tanggap sa screen ng ATM o sa Direct banking service.