SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Kontrata ng Remittance Service Paraan ng Pagrehistro (WESTERN UNION)

Mga kailangan impormasyon sa rehistrasyon

 1. Kailangan magbukas ng Seven Bank Account at magrehistro ng kontrata ng Internasyonal Remittance Service upang magamit ang Seven Bank Internasyonal Remittance Service.(*13,*21)
 2. 【Tungkol sa pag Deposito sa Bank Account patungo sa Pilipinas】

  * Kapag magpapadala sa Pilipinas gamit ang "Deposito sa Bank Account". Sa oras ng pagpapadala ng customer sa itinakdang Receiving Bank Account. Ang tanging Bank Account number lang ang kinokumpirma. Ang Bank Name at Beneficiary Name ay hindi na kinokumpirma. Kaya kung magpapadala sa Deposito sa Bank Account sa Pilipinas. Ang receiving Bank Account Number ay napaka importante. Mangyaring tandaan sa oras ng pagpirma sa Application Form mag ingat sa pagrehistro ng Bank Account Number suriin ng maigi.

  * Para sa bahaging remittance sa bangko, kung ang tatanggap na Bank Account ay Passbook Account maaaring hindi ito maiiproceso at ang pera ay ire-refund. Kung ang Receiving Bank Account ay ATM Account posibleng matanggap. Mangyaring suriin DITO ang mga required Bank.

  * Ang Allied Banking Corporation (Allied Bank) at The Philippine National Bank (PNB) ay naging Merger Bank. Kapag ang destinasyon ay ang Old Allied Bank Account., ang pagkukuhanan ay hindi sa PNB,kundi kailangan piliin ang Allied Bank. Para sa detalye, makipag ugnay sa Branches kung saan ng Open ng Bank Account o kaya naman sa mismong Banko.

Sa mga taong walang bank account sa Seven Bank, maaaring magrehistro ng account sabay sa pagrehistro ng kontrata ng Internasyonal Remittance Service. At, ang mga sumusunod na impormasyon ay kailangan sa pagrehistro ng Internasyonal Remittance Service.

Impormasyon ng Aplikante(*15)
 • Pangalan
 • Tirahan
 • Telepono
 • Nasyonalidad
 • Kapanganakan bansa
 • Pinanggalingan o Source ng remittance
Impormasyon ng tatanggap ng remittance(*14,*16)
 • Pangalan
 • Relasyon sa nagpadala
 • Tatanggapin na currency
 • Dalas ng pagremit
 • Tirahan
 • Bansang tatanggap
 • Layunin ng pagremit
 • Halaga ng balak ireremit sa 1 transaksyon(Balak)

Kung magdedeposito direkta sa bank account, ihanda ang mga impormasyon ng receiver tulad ng bank name, bank account number at iba pang detalye (*6)

【Tungkol sa pag Deposito sa Bank Account patungo sa Pilipinas】

* Kapag magpapadala sa Pilipinas gamit ang "Deposito sa Bank Account". Sa oras ng pagpapadala ng customer sa itinakdang Receiving Bank Account. Ang tanging Bank Account number lang ang kinokumpirma. Ang Bank Name at Beneficiary Name ay hindi na kinokumpirma. Kaya kung magpapadala sa Deposito sa Bank Account sa Pilipinas. Ang receiving Bank Account Number ay napaka importante. Mangyaring tandaan sa oras ng pagpirma sa Application Form mag ingat sa pagrehistro ng Bank Account Number suriin ng maigi.

* Para sa bahaging remittance sa bangko, kung ang tatanggap na Bank Account ay Passbook Account maaaring hindi ito maiiproceso at ang pera ay ire-refund. Kung ang Receiving Bank Account ay ATM Account posibleng matanggap. Mangyaring suriin DITO ang mga required Bank.