SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Kunwaring representasyon ng halaga na matatanggap / halaga ng remittance
(WESTERN UNION)

As of   / 

Maaaring mong mapag-aralan ang halaga na matatanggap at halaga ng remittance sa parehong palitan o foreign exchange rate sa paraan ng transaksyon sa remittance.

Subalit ang palitan o foreign exchange rate ay maaaring ilagay sa pagsubok na kuwentahan sa pagsasagawa ng kunwaring representasyon. Dahil ang halaga ng palitan ay nagbabago ng ilan beses sa isang araw o sa kasalukuyan ayon sa pinatang nga frequency ng Seven Bank, ang palitan sa nakasaad sa iyong aktual na pagsasagawa ay maaaring may pagkakaiba mula sa palitan na nakasaad sa kunwaring representasyon.

Ang exchange rate ng Remittance Service para sa Pilipinas(Mobile Remit sa Pinas) ay makikita sa International Money Transfer Service App.

1Piliin ang tumatanggap na bansa

Mangyaring piliin ang tinatanggap na currency.

Pagpipilian na currencies para sa aktual na pagsasagawa ay limitado sa itinakda ng mga banko. Ang mga aytem na hindi mapagpipilian sa aktual na pagsasagawa ay kasama sa nakasaad na pagpipiliang tumatanggap na currencies. Maaari po lamang konpirmahin dito kung ang aytem ay mapagpipilian o hindi para sa aktual na pagsasagawa sa hinaharap.

Piliin ang paraan ng pagtanggap.

Kapag pinili ang "deposito sa bank account", and tinatanggap na currency ay Chinese Yuan para sa China at Peso para sa Pilipinas.

2Piliin ang tinatanggap na currency.

Mangyaring pillin ang tinatanggap na currency.

Pagpipilian na Bansa at currencies para sa aktual na pagsasagawa ay limitado sa itinakda ng mga banko. Ang mga aytem na hindi mapagpipilian sa aktual na pagsasagawa ay kasama sa nakasaad na pagpipiliang tumatanggap na bansa at currencies. Maaari po lamang konpinmahin dito kung ang aytem ay mapagpipilian o hindi para sa aktual na pagsasagawa sa hinaharap.

3Ilagay ang halaga

Piliin ang A o B at ilagay ang halaga na ipapadala o matatanggap na halaga (*2,*3)

 YEN

 

4Makikita ang resulta ng pagkakakuwenta

Pindutin ang "kuwentahin" na pindutan. Sa resulta ng pagkakuwenta ay makikita sa kunwaring resulta ng pagkakakuwenta

Halaga ng remittance (o ipinadala) YEN
Singil sa remittance YEN
Total YEN
Halaga ng palitan
Halaga na matatanggap

  • Ang itinakdang foreign exchange rate ng Bangko para sa pagpapalit ng currency sa Serbisyong ito ay mayroong kalakip na "spread" na itinakda din ng Bangko. Maliban sa singil sa pagpapadala, ang bahagi ng tubo/kita sa pagpapalit ng currency ay ibibigay sa Alliance Partner.Ang itinakdang foreign exchange rate ng Bangko para sa pagpapalit ng currency sa Serbisyong ito ay produkto ng general interbank foreign exchange rate na nakasaad sa mga takdang oras at pamamaraan na itinakda ng Bangko at ng "spread" na itinakda din ng Bangko. Sa pangkalahatan, ang rate na ito ay karaniwang pinapalitan (madaming beses sa isang araw) alinsunod sa dalas na itinakda ng Bangko.
  • Paral sa mga katanungan tungkol sa pagtanggap ng pera, mangyaring makipag-ugnay sa Customer Service Center ng Western Union (0120-961-623) sa mga detalye.
  • As a general rule, the "Exchange Rate" applicable to currency conversion of this Service and the "Amount to be Received" calculated by converting to the foreign currency designated by the customer at such rate will be those shown on the screen and confirmed by the customer when the transaction is accepted.In certain payout countries, however, the actual rate applied and/or amount received may differ from those confirmed by the customer due to reasons such as (1) currency conversion made to the payout currency with the Bank's prescribed exchange rate as at the time of payment or at the time of credit to the Receiver's Bank Account, etc. (2) taxes and/or fees imposed upon payment of the money transfer or upon credit to the Receiver's Bank Account, or (3) the payment currency is converted to the Bank's prescribed currency at a rate equivalent to the Bank's prescribed foreign exchange rate as at the time of payment or at the time of credit to the Receiver's Bank Account, etc.