บริการโอนเงินระหว่างประเทศ วิธีการสมัคร เลือกได้ 3ช่องทาง

  การสมัครผ่านแอพจะเสร็จสมบูรณ์!

  ระยะเวลารอรับบัตร ATMประมาณ 2 อาทิตย์

  จนเสร็จสิ้นการทำสัญญาประมาณ 1 อาทิตย์

  สมัครทางเว็บไซต์เสร็จเลย!

  เราจะส่งใบสมัครไปที่บ้านของคุณ

  ระยะเวลารอรับบัตร ATMประมาณ 2 อาทิตย์

  จนเสร็จสิ้นการทำสัญญาประมาณ 2 อาทิตย์

สมัครผ่านแอพโอนเงินระหว่างประเทศ

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตราประทับ หรือส่งเอกสารใดๆ!
ลูกค้าสามารถสมัครด้วยตัวเองได้
* มีวิธีการสมัครแบบคุยกับเจ้าหน้าที่ไปด้วย

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตราประทับ หรือส่งเอกสารใดๆ!
คุณสามารถคุยโทรศัพท์กับโอเปอเรเตอร์คนไทยไปด้วยพร้อมกับสมัครใช้บริการโอนเงินต่างประเทศได้!

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ขั้นตอนที่

  ดาวน์โหลดแอพโอนเงินระหว่างประเทศ

 2. ขั้นตอนที่

  ถ่ายภาพเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารเกี่ยวกับมายนัมเบอร์

  เอกสารยืนยันตัวตน เตรียมเอกสารเกี่ยวกับมายนัมเบอร์

 3. ขั้นตอนที่

  ป้อนข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลต่างๆของผู้รับเงินปลายทาง

  เพียงแตะปุ่ม "เปิดบัญชี" ที่ App โอนเงินต่างประเทศแล้วโทรไปที่ศูนย์บริการลูกค้า(โทรฟรี)

 4. ขั้นตอนที่

  สมัครเสร็จแล้ว! บัตร ATM จะถูกส่งไปตามที่อยู่ของคุณประมาณ 2สัปดาห์

  ถ่ายรูปเอกสารและแจ้งข้อมูลการสมัครกับโอเปอเรเตอร์เพียงเท่านั้น การสมัครก็เป็นอันเสร็จสิ้น !

* หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อศูนย์ติดต่อผ่านแอปพลิเคชันการโอนเงินระหว่างประเทศประเทศ

SEVEN BANK Money Transfer

คุณสามารถสมัครบริการโดยใช้แอพได้ในระหว่างวันที่และเวลาต่อไปนี้ :
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ 9:00 - 18:00 (เว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 31ธ.ค. - 3 ม.ค.)

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต*11

แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในช่วงเวลาที่คุณสะดวกและเลือกได้ !

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ขั้นตอนที่

  ถ่ายภาพเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารเกี่ยวกับมายนัมเบอร์

 2. ขั้นตอนที่

  ป้อนข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลต่างๆของผู้รับเงินปลายทาง

 3. ขั้นตอนที่

  สมัครเสร็จแล้ว! บัตร ATM จะถูกส่งไปตามที่อยู่ของคุณประมาณ 2สัปดาห์

 • * ท่านที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นไม่ถึง 6 เดือนไม่สามารถสมัครได้
 • * การซื้อขายบัญชี/การให้ผู้อื่นใช้บัญชี เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อย่ากระทำโดยเด็ดขาด อาจมีความผิดต้องโทษจำคุก หรือปรับตามกฎหมาย
 1. ขั้นตอนที่

  เข้าสู่ระบบบริการไดเร็กแบงกิ้ง

 2. ขั้นตอนที่

  ป้อนข้อมูลของคุณ

 3. ขั้นตอนที่

  เอกสารการสมัครจะถูกส่งถึงบ้านคุณ

 4. ขั้นตอนที่

  ส่งเอกสารการสมัครกลับคืนพร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน

 • *หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบบริการไดเร็กแบงกิ้ง กรุณาติดต่อสอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้า

เรียน คุณลูกค้าที่ได้รับอีเมลล์เกี่ยวกับการเปิดบัญชีพร้อมบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

การแจ้งผลทางอีเมลล์สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถสมัครเปิดบัญชีพร้อมบริการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ แอพโอนเงินระหว่างประเทศได้
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง

หัวข้ออีเมล์ หมายเลขหัวข้อ เหตุผลที่ไม่สามารถสมัครได้
【セブン銀行】海外送金サービス
一体型口座開設に関するご案内
(9language)
( 001 ) ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ผลการสมัครของท่านคือ ทางธนาคารเซเว่นไม่สามารถรับเรื่องการสมัครเปิดบัญชีในครั้งนี้ได้ ในส่วนของรายละเอียดการพิจารณา ต้องขออภัยที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
( 002 ) จากข้อมูลการสมัครของท่าน ได้มีการเปิดบัญชีกับธนาคารเซเว่นไว้อยู่แล้ว
ธนาคารเซเว่นสามารถเปิดบัญชีได้ 1ท่านต่อ 1บัญชี ดังนั้นจึงไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้
กรุณาใช้บัญชีของท่านสมัครบริการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านไดเรคแบงค์กิ้ง
หากท่านไม่มีบัญชีกรุณาติดต่อธนาคารเซเว่น
( 003 )

ขออภัยเนื่องจากขัอมูลที่ระบุบนเอกสารยืนยันตัวตน ไม่ตรงกับข้อมูลที่ทำการสมัคร จึงไม่สามารถดำเนินการเปิดบัญชีได้
โปรดตรวจสอบเนื้อหาด้านล่างแล้วทำการสมัครใหม่อีกครั้ง

หัวข้อที่ตรวจสอบ(กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง)
ชื่อ นามสกุล・ที่อยู่・วันเดือนปีเกิด
 • เอกสารยืนยันตัวตน มีการระบุ ชื่อ นามสกุล,ที่อยู่,วันเดือนปีเกิด ปัจจุบันที่ถูกต้อง
 • ไม่ได้ใช้ชื่อ นามสกุล,ที่อยู่เก่าในการสมัคร
 • กรอกชื่อ นามสกุล,ที่อยู่,วันเดือนปีเกิด ถูกต้องตามเอกสารยืนยันตัวตน
  (กรณีที่ใช้ใบขับขี่ หากด้านหลังมีที่อยู่ปัจจุบันระบุอยู่ สามารถใช้ในการสมัครได้)
สัญชาติ ・อื่นๆ
 • เลือกสัญชาติตรงกับเอกสารยืนยันตัวตน
 • กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องอาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นนานเกิน 6 เดือนขึ้นไป
ชื่อ นามสกุล ผู้รับเงิน
 • กรอกข้อมูลผู้ส่งเงินตรงกับข้อมูลของผู้สมัครเปิดบัญชี
 • ไม่กรอกข้อมูลซ้ำกันในช่องชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล
 • กรอกชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล ถูกต้องตามที่ระบุในเอกสารยืนยันตัวตน

* กรณีที่ไม่เข้าข่ายข้างต้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลใน( 005 )

( 004 )

เนื่องจากข้อมูลของผู้รับเงินมีจุดที่ต้องแก้ไข อีกทั้งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการสมัครของทางธนาคาร จึงไม่สามารถดำเนินการเปิดบัญชีได้ โปรดตรวจ
โปรดตรวจสอบเนื้อหาด้านล่างแล้วทำการสมัครใหม่อีกครั้ง

หัวข้อที่ตรวจสอบ(กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง)
ข้อมูลผู้รับเงิน
 • ไม่กรอกข้อมูลซ้ำกันในช่องชื่อ ชื่อกลาง นามสกุลของผู้รับเงิน
 • เลือกความสัมพันธ์ของผู้ส่งเงินกับผู้รับเงินถูกต้อง
  (ตัวอย่างที่ผิดบ่อย เช่น ความสัมพันธ์เป็นเจ้าตัวแต่ชื่อผู้รับเงินเป็นชื่อผู้อื่น,ความสัมพันธ์ไม่ใช้เจ้าตัวแต่ชื่อผู้รับเงินเป็นชื่อเจ้าตัว)
แหล่งที่มาของเงินที่จะโอน
 • กรณีที่เลือกอื่นๆ โปรดตรวจสอบว่ากรอกรายละเอียดถูกต้อง
  (ตัวอย่างที่ผิดบ่อย กรอกรายละเอียดนอกเหนือจากแหล่งเงินที่จะโอน เช่นเงินจากยอดขาย เงินทุนของผู้อื่น)
วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน
 • ในช่องรายละเอียดเกี่ยวกับวัตุประสงค์ในการโอนเงิน ไม่กรอกเนื้อหานอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เลือก เช่น เพื่อการลงทุน การค้า เป็นต้น
( 005 )

เนื่องจากเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านยื่นตอนสมัครไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของธนาคาร(รวมถึงภาพถ่ายไม่ชัดเจน) จีงไม่สามารถดำเนินการเปิดบัญชีได้ โปรดตรวจสอบเนื้อหา
โปรดตรวจสอบเนื้อหาด้านล่างแล้วทำการสมัครใหม่อีกครั้ง

หัวข้อที่ตรวจสอบ(กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง)
ชื่อ นามสกุล・ที่อยู่・วันเดือนปีเกิด
 • กรอกข้อมูลถูกต้อง (ตัวอักษร ตัวสะกด ถูกต้อง)
 • กรณีที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่น ต้องไม่กรอก ชื่อ นามสกุล ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษลงในช่อง ชื่อ นามสกุลตัวอักษรคันจิ
เอกสารยืนยันตัวตน
 • ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัคร เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด วันหมดอายุของหลักฐาน
  (ตราประทับรับรองของสถานที่ออกเอกสาร) มายนัมเบอร์ เป็นต้น
 • กรณีหลักฐานที่ใช้มีการระบุวันหมดอายุ ต้องอยู่ในช่วงที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีที่ใช้จูมิงเฮียวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกเอกสาร)
 • ส่งเอกสารยืนยันตัวตนครบถ้วน ไม่ลืมอัปโหลดเอกสาร
 • สามารถอ่านข้อมูลบนเอกสารยืนยันตัวตนที่อัปโหลดได้ชัดเจน
 • เอกสารยืนยันตัวตนที่อัปโหลดต้องสามารถเห็นข้อมูลทั้ง (ไม่มีส่วนที่ขาดหาย)
  * โดยเฉพาะกรณีที่ใช้จูมิงเฮียว โปรดตรวจสอบว่าเอกสารที่ถ่ายเต็มหน้ากระดาษและมองเห็นชัดเจน
ชื่อ นามสกุล ผู้รับเงิน
 • ข้อมูลของผู้สมัครกับเจ้าของบัญชีต้องเป็นคนเดียวกัน
 • กรอกชื่อ,นามสกุล,ชื่อกลางถูกต้องตามที่ระบุในเอกสารยืนยันตัวตน
สัญชาติ・อื่นๆ
 • กรอกสัญชาติถูกต้อง
( 006 ) เนื่องจากข้อมูลการสมัคร มีจุดที่ต้องแก้ไข จึงไม่สามารถดำเนินการเปิดบัญชีได้ โปรดตรวจสอบเนื้อหาแล้วสมัครใหม่อีกครั้ง
โปรดตรวจสอบเนื้อห้าทั้งหมดข้างต้น ( 002 ) ~ ( 005 ) แล้วทำการสมัครใหม่อีกครั้ง
 • * ท่านที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร สำหรับประเทศจีนและฟิลิปปินส์ กรุณาตรวจสอบธนาคารปลายทางที่รับเงินก่อนล่วงหน้า แล้วเตรียม
  (1)ชื่อธนาคารปลายทางที่รับเงิน
  (2)หมายเลขบัญชีธนาคาร
  (3)หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับเงินที่เริ่มต้นด้วยหมายเลข 1 (จีนเท่านั้น)
 • * Apple, โลโก้ ของ Apple, iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นหรือภูมิภาคอื่น ๆ
 • * เครื่องหมายการค้า iPhone ใช้ภายใต้ใบอนุญาตของ บริษัท ไอโฟน จำกัด
 • * App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.
 • * IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ และใช้ภายใต้ใบอนุญาต
 • * Android, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
 • * สิ่งตีพิมพ์บนหน้าจอเป็นภาพทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า