Text Size

Current Position:HOMEUse ATMThẻ Tiền mặt và Thẻ Tín dụng được phát hành ở nước ngoàiCách sử dụng ATM

Chọn một ngôn ngữ từ bên dưới.

日本語

English

简体中文

繁體中文

한국어

ภาษาไทย

Melayu

Indonesia

tiếng Việt

français

Deutsch

português

Cách sử dụng ATM

Chọn ngôn ngữ sau khi đưa thẻ vào. (Tiếng Anh,tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Thái Lan, tiếng Malaysia, tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Đức,tiếng Bồ Đào Nha,)

Rút tiền bằng thẻ Visa

[Bước 1] Đưa thẻ vào * IĐưa thẻ vào với dải từ tính úp xuống. [Bước 2] Chọn ngôn ngữ mong muốn. [Bước 3] Nhấn nút rút tiền Withdrawal. [Bước 4] SChọn tài khoản bạn muốn rút.

[Bước 5] Nhập mã PIN và nhấn ENTER. [Bước 6] Chọn lượng tiền (yên Nhật) mà bạn muốn rút. [Bước 7] Lấy tiền từ ATM. Đừng quên lấy thẻ và hóa đơn ATM. Màn hình ATM và biên lai có sẵn ngôn ngữ bạn đã chọn.

Lưu ý khi Sử dụng
  • Đối với thẻ phát hành quốc tế, giới hạn cho mỗi lần rút là 100.000 yên.
    Tuy nhiên, giới hạn cho các giao dịch bằng thẻ từ là 30.000 yên.
  • Đối với các giao dịch phải chịu phí dịch vụ, lưu ý rằng mỗi giao dịch đều bị tính phí.
  • Nếu lượng tiền bạn cố gắng rút ra vượt quá giới hạn rút tiền, vui lòng giảm lượng tiền rút ra và lặp lại giao dịch.
  • Nếu bạn gặp lỗi mã PIN không chính xác, vui lòng liên hệ với công ty phát hành thẻ.
  • Không thể sử dụng ATM do hệ thống đang bảo trì, v.v...

Go to Top of Page