Chọn một ngôn ngữ từ bên dưới.

tiếng Việttiếng ViệtVN

Cách sử dụng ATM

Chọn ngôn ngữ sau khi đưa thẻ vào. (Tiếng Anh,tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Thái Lan, tiếng Malaysia, tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Đức,tiếng Bồ Đào Nha,)

Rút tiền bằng thẻ Visa

[Bước 1] Đưa thẻ vào * IĐưa thẻ vào với dải từ tính úp xuống. [Bước 2] Chọn ngôn ngữ mong muốn. [Bước 3] Nhấn nút rút tiền Withdrawal. [Bước 4] SChọn tài khoản bạn muốn rút.
[Bước 5] Nhập mã PIN và nhấn ENTER. [Bước 6] Chọn lượng tiền (yên Nhật) mà bạn muốn rút. [Bước 7] Vui lòng chọn đơn vị tiền tệ dùng để tính số tiền thanh toán của bạn. Để tham khảo nội dung mô tả về Dịch vụ chuyển đổi tiền tệ linh động (Dynamic Currency Conversion, DCC), hãy xem bên dưới [Bước 8] Lấy tiền từ ATM. Đừng quên lấy thẻ và hóa đơn ATM. Màn hình ATM và biên lai có sẵn ngôn ngữ bạn đã chọn.

Dịch vụ chuyển đổi tiền tệ linh động (Dynamic Currency Conversion, DCC)

“Dịch vụ chuyển đổi tiền tệ linh động (Dynamic Currency Conversion, DCC)” là dịch vụ cho phép du khách nước ngoài đến Nhật chọn đơn vị tiền tệ mong muốn để thực hiện giao dịch tại ATM, bằng đồng tiền của quốc gia mình hoặc bằng đồng yên Nhật.
Nếu khách hàng chọn “đơn vị tiền tệ của quốc gia mình”, số tiền có thể được xác định theo đơn vị tiền tệ tại quốc gia của khách hàng ở thời điểm họ sử dụng máy ATM.
Nếu khách hàng chọn “đồng yên Nhật”, giao dịch sẽ được xử lý bằng đồng yên và số tiền đã sử dụng tính theo đơn vị tiền tệ tại quốc gia của khách hàng sẽ được xác định tại thời điểm thanh toán vào một ngày khác.

Thẻ được chấp nhận

Tên thẻ Ký hiệu Thời gian cho phép
VISA

VISA PLUS

00:00~24:00
Mastercard

Mastercard Maestro Cirrus

00:00~24:00
  • Dịch vụ chuyển đổi tiền tệ linh động không chấp nhận thẻ JCB, Discover, UnionPay, American Express,và Diners Club .
Lưu ý khi Sử dụng
  • Đối với thẻ phát hành quốc tế, giới hạn cho mỗi lần rút là 100.000 yên.
    Tuy nhiên, giới hạn cho các giao dịch bằng thẻ từ là 30.000 yên.
  • Đối với các giao dịch phải chịu phí dịch vụ, lưu ý rằng mỗi giao dịch đều bị tính phí.
  • Nếu lượng tiền bạn cố gắng rút ra vượt quá giới hạn rút tiền, vui lòng giảm lượng tiền rút ra và lặp lại giao dịch.
  • Nếu bạn gặp lỗi mã PIN không chính xác, vui lòng liên hệ với công ty phát hành thẻ.
  • Không thể sử dụng ATM do hệ thống đang bảo trì, v.v...