เลือกภาษาได้จากข้างล่างนี้

ภาษาไทยภาษาไทยTH

บัตรที่ออกในต่างประเทศและใช้กับตู้ ATM ได้

สามารถใช้บัตรที่มีเครื่องหมายดังต่อไปนี้ได้

Visa PLUS Mastercard Maestro Cirrus UnionPay AmericanExpress JCB DISCOVER Diners Club
  • iบัตรบางประเภทที่มีเครื่องหมายเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับการยอมรับ
  • iค่าธรรมเนียมแตกต่างกันแล้วแต่แบรนด์ของบัตรออกในต่างประเทศ

เวลาที่ให้บริการ

ตู้ ATM ธนาคารเซเว่นใช้งานได้ตลอด 365 วัน

ชื่อบัตร เครื่องหมาย ช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้
VISA

VISA PLUS

00:00~24:00
Mastercard

Mastercard Maestro Cirrus

00:00~24:00
UnionPay *

UnionPay

00:10~23:50
American Express

AmericanExpress

00:05~23:50
JCB

JCB

00:10~23:50
Discover

DISCOVER

00:10~23:50
Diners Club

Diners Club

00:05~23:55
  • iสามารถใช้บัตรที่ออกในต่างประเทศถอนเงินได้ครั้งละไม่เกิน 1 แสนเยน
    ทั้งนี้ บัตรที่เป็นแถบไม่เหล็กถอนเงินได้ไม่เกิน 3 หมื่นเยน
  • iบัตรบางประเภทที่มีเครื่องหมายเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับการยอมรับ
  • iค่าธรรมเนียมแตกต่างกันแล้วแต่แบรนด์ของบัตรออกในต่างประเทศ
  • หากมีข้อสงสัย กรุณาโทรศัพท์สอบถาม(ภาษาจีน)ไปที่ฝ่ายให้ความช่วยเหลือธนาคาร UnionPay ประเทศจีนได้.