Text Size

Current Position:HOMEUse ATMThẻ Tiền mặt và Thẻ Tín dụng được phát hành ở nước ngoàiThẻ Nước ngoài có hiệu lực tại các ATM

Chọn một ngôn ngữ từ bên dưới.

日本語

English

简体中文

繁體中文

한국어

ภาษาไทย

Melayu

Indonesia

tiếng Việt

français

Deutsch

português

Thẻ Nước ngoài có hiệu lực tại các ATM

Hầu hết các thẻ với các biểu tượng sau đều có thể sử dụng tại các ATM.

VISA PLUS Mastercard Maestro Cirrus UnionPay AmericanExpress JCB DISCOVER Diners Club

  • Một số thẻ có những biểu tượng này có thể không được chấp nhận.

  • Phí dịch vụ sẽ khác nhau tùy theo thương hiệu thẻ phát hành ở nước ngoài.

Giờ làm việc

Có thể sử dụng các ATM Seven Bank suốt năm (365 ngày).

Tên Thẻ

Biểu tượng

Giờ làm việc

VISA

VISAPLUS

00:00-24:00

Mastercard

MastercardMaestroCirrus

00:00-24:00

UnionPay *

UnionPay

00:10-23:50

American Express

AmericanExpress

00:05-23:50

JCB

JCB

00:10-23:50

Discover

DISCOVER

00:10-23:50

Diners Club

Diners Club

00:05-23:55

  • Đối với thẻ phát hành quốc tế, giới hạn cho mỗi lần rút là 100.000 yên.
    Tuy nhiên, giới hạn cho các giao dịch bằng thẻ từ là 30.000 yên.

  • Một số thẻ có những biểu tượng này có thể không được chấp nhận.

  • Phí dịch vụ sẽ khác nhau tùy theo thương hiệu thẻ phát hành ở nước ngoài.

  • *Nếu có câu hỏi hay thắc mắc, vui lòng gọi đến Quầy Hướng dẫn UnionPay (0034-800-800287). (Tiếng Trung)

Go to Top of Page