Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank Accountบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์

2020 / 4 / 1

ชื่อผลิตภัณฑ์

บัตร ATM ธนาคารเซเว่น พร้อมบริการบัตรเดบิต

ผู้ใช้บริการ

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขทั้งสองข้อที่กำหนดต่อไปนี้:

 1. บุคคลที่มีบัญชีธนาคารเซเว่น และ
 2. ผู้ที่มีอายุสิบหก (16) ปีขึ้นไป ณ ขณะที่ทำสัญญา

ประเภทบัตร

 1. บัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต (พร้อม nanaco)
 2. บัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต (ผูกกับ nanaco)
 • *ลูกค้าที่เลือกใช้บัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต (ผูกกับ nanaco) จะต้องทำบัตร nanaco หรือบัตรอื่นแยกต่างหากเพื่อรับแต้มสะสม nanaco

ฟังก์ชันของบัตร

 1. ฟังก์ชันบัตร ATM
 2. ฟังก์ชันบัตรเดบิต
 3. ฟังก์ชันเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ nanaco
 • *ฟังก์ชันบัตร ATM ของบัตรนี้เหมือนกันกับบัตร ATM ของทางธนาคาร
 • *ฟังก์ชันเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ nanaco ให้ลูกค้าสามารถใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ของ nanaco ภายใต้การให้บริการของบริษัท เซเว่นการ์ดเซอร์วิส จำกัด ซึ่งไม่สามารถใช้กับบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต (ผูกกับ nanaco) ได้

ฟังก์ชันบัตรเดบิต

ฟังก์ชันบัตรเดบิตหมายถึงบริการต่อไปนี้:

 

รูปแบบการใช้งาน

  1. บัตรนี้สามารถใช้ชำระเงินได้ที่ร้านค้าที่เป็นสมาชิกของ JCB ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
   • *บัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตอาจไม่สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าบางแห่ง เช่น ทางด่วน ปั๊มน้ำมันหรือการซื้อสินค้าบนเครื่องบินและในระบบร้านค้าที่ลงทะเบียนสมาชิกไว้ (ร้านค้าสมาชิกที่ลงทะเบียนหมายเลขบัตรและจ่ายเงินค่าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง)
  2. คุณสามารถใช้ถอนในเงินสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ ATM ในต่างประเทศที่มีเครื่องหมาย "JCB"
   • *ในกรณีด้านหลังบัตรเดบิตนั้นมีเครื่องหมาย “Cirrus” ก็สามารถใช้ตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย “Cirrus” ได้
 

วิธีการชำระเงิน

ทุกครั้งที่ใช้บัตร โดยหลักการแล้ว จะมีการหักค่าบริการสำหรับการใช้งานดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของเจ้าของบัตรทันที (เฉพาะการชำระแบบครั้งเดียว)

 • *สำหรับร้านค้าที่เป็นสมาชิกบางแห่ง อาจมีการหักค่าบริการในวันหลัง
 • *ในกรณีที่คืนสินค้าหรือยกเลิกการซื้อ จะมีการหักค่าบริการสำหรับการซื้อดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากสะสมของเจ้าของบัตร หลังจากนั้นจะมีการคืนเงินไปยังบัญชีดังกล่าวโดยวิธีการที่ทางธนาคารกำหนด
 

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้

ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

 

วงเงินสูงสุด

<ค่าเริ่มต้น>

 

ต่อธุรกรรม

ต่อวัน

ต่อเดือน

การซื้อสินค้าภายในประเทศ

500,000 เยน

500,000 เยน

500,000 เยน

การซื้อสินค้าในต่างประเทศ

500,000 เยน

500,000 เยน

500,000 เยน

การถอนเงินสดสกุลท้องถิ่นจากตู้ ATM ในต่างประเทศ

100,000 เยน

100,000 เยน

500,000 เยน

<วงเงินที่สามารถเลือกเปลี่ยนได้>

 

ต่อธุรกรรม

ต่อวัน

ต่อเดือน

การซื้อสินค้าภายในประเทศ

0 ถึง 2 ล้านเยน

0 ถึง 2 ล้านเยน

0 ถึง 2 ล้านเยน

การซื้อสินค้าในต่างประเทศ

0 ถึง 2 ล้านเยน

0 ถึง 2 ล้านเยน

0 ถึง 2 ล้านเยน

การถอนเงินสดสกุลท้องถิ่นจากตู้ ATM ในต่างประเทศ

0 ถึง 100,000 เยน

0 ถึง 100,000 เยน

0 ถึง 2 ล้านเยน

 

อื่นๆ

 • ลูกค้าจำเป็นต้องกำหนดรหัสผ่านบัตรเดบิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากรหัสผ่านบัตร ATM สำหรับกรอกเมื่อใช้บริการบัตรเดบิต
  • *ไม่สามารถตั้งค่ารหัสผ่านซึ่งบุคคลที่สามคาดเดาง่ายได้ เนื่องจากป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด
   โปรดรับทราบล่วงหน้าว่า หากสมัครด้วยรหัสผ่านบัตรเดบิตที่ไม่สามารถตั้งค่าได้ จะต้องดำเนินการที่บริษัทเรากำหนดไว้เป็นพิเศษต่างหาก
  • *การเปลี่ยนรหัสผ่านบัตรเดบิตอาจจะต้องทำพร้อมการออกบัตรใหม่
 • เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย รหัสผ่านบัตรเดบิตจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการพยายามกรอกรหัสที่ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนครั้งตามที่ทางธนาคารกำหนดไว้

ค่าธรรมเนียมรายปี / ค่าธรรมเนียม

บัตรนี้มีการคิดค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่างๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่มี

 

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใบแรก

[เมื่อเปิดบัญชี]ไม่มี

[เมื่อเปลี่ยนจากบัตร ATM (ไม่มีบริการบัตรเดบิต)] ไม่มี

 

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่

[กรณีที่สูญหายหรือถูกโจรกรรม] 1,100 เยน

[กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น] ไม่มี

 • *ไม่ว่าจะออกบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตใบใหม่หรือออกบัตรธนาคารโดยตรงใบใหม่ จะมีการออกบัตรอีกใบให้ใหม่ด้วย
 

ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้ในต่างประเทศ

 1. จะมีการแปลงค่าบริการสำหรับการใช้บัตรในการซื้อสินค้าในต่างประเทศหรือการถอนเงินจากตู้ ATM ในต่างประเทศเป็นสกุลเยนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐานตามที่ JCB กำหนด บวกอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางธนาคารกำหนด (3.0%)
 2. สำหรับการถอนเงินจากตู้ ATM ในต่างประเทศ จะมีค่าธรรมเนียม 110 เยนต่อธุรกรรม
 • *สำหรับการถอนเงินจากตู้ ATM บางตู้ อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามที่สถาบันการเงินในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

อายุการใช้งาน / การต่ออายุ

 1. บัตรหมดอายุ 7 ปี
 2. ก่อนที่บัตรจะหมดอายุ ทางธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อตัดสินว่าเจ้าของบัตรมีสิทธิ์ต่ออายุบัตรหรือไม่ หากพบว่ามีสิทธิ์ ธนาคารจะส่งบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตใบใหม่ไปยังที่อยู่ที่เจ้าของบัตรลงทะเบียนไว้ทางไปรษณีย์
 • *ในบางกรณีอาจไม่สามารถต่ออายุบัตรได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่ไม่มีการใช้บริการบัตรเดบิตเป็นเวลานาน

การรับแต้มสะสม nanaco

ทุกการจับจ่ายที่ร้านค้าซึ่งเป็นสมาชิก JCB จะได้รับแต้มสะสม nanaco เป็นจำนวน 0.5% ของมูลค่าการจับจ่าย (หักเศษออก)

 • *โดยหลักการแล้ว คุณจะได้รับแต้มสะสม nanaco สำหรับยอดการใช้จ่ายทั้งหมดของบัตรตั้งแต่ระหว่างวันที่ 16 ของเดือนก่อนหน้านี้ถึงวันที่ 15 ของเดือนปัจจุบันในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • *การจับจ่ายที่ร้านค้าที่เป็นสมาชิกบางแห่งจะได้รับแต้มสะสมในอัตราสูงเป็นพิเศษ (เช่น ร้านค้าในเครือ Seven & i Group)
 • *การชำระเงินบางประเภท (เช่น การเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์และการบริจาค) ที่ร้านค้าที่เป็นสมาชิกและการถอนเงินสดเป็นสกุลเงินท้องถิ่นจากผู้ ATM ในต่างประเทศ จะไม่มีแต้มสะสม
 • *การชำระเงินผ่านบัตรเดบิตไม่มีสิทธิ์รับแต้มสะสม nanaco ตามที่จะได้รับจากร้านค้าที่เป็นสมาชิกบางแห่ง (เช่น ร้านค้าในเครือ Seven & i Group)
 • *การจับจ่ายผ่านทาง nanaco จะได้รับแต้มสะสม nanaco ตามที่กำหนดโดยบริษัท เซเว่นการ์ดเซอร์วิส จำกัด
 • *ในกรณีที่ทำสัญญาบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต (พร้อม nanaco) จะมีการลงทะเบียนหมายเลข nanaco ที่ปรากฏบนหลังบัตรเป็นหมายเลขสมาชิกที่จะได้รับแต้มสะสมโดยอัตโนมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลข nanaco อันเนื่องมาจากการออกบัตรใหม่หรือกรณีอื่นใด จะมีการลงทะเบียนหมายเลข nanaco ชุดใหม่แทนที่หมายเลขชุดเดิมโดยอัตโนมัติ
 • *หากมีการทำสัญญาบัตร ATM (ไม่มีบริการบัตรเดบิต) ไว้ก่อนหน้านี้และมีการเปลี่ยนเป็นบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต (พร้อม nanaco) จะมีการอัพเดตหมายเลข nanaco ที่ลงทะเบียนสะสมแต้มเอาไว้ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหมายเลข nanaco ที่ระบุไว้บนหลังบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต (พร้อม nanaco) โดยอัตโนมัติ

บริการแจ้งเตือนทางอีเมล

ทุกการใช้งานบัตรเดบิต จะมีการแจ้งข้อมูล เช่น รายละเอียดของธุรกรรมบัตรเดบิตที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบทางอีเมล โดยจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้

MyJCB

 1. MyJCB ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบใบแสดงรายการการใช้บริการบัตรเดบิตของตนได้
 2. MyJCB ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบขีดจำกัดของบริการบัตรเดบิต และร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงได้
 3. MyJCB ให้ลูกค้าสามารถลงทะเบียน ID และรหัสผ่าน รวมถึงลงทะเบียนบริการยืนยันตัวตน "J/Secure(TM) ได้"
 4. MyJCB ให้ลูกค้าสามารถขอรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็นลายลักษณ์อักษรได้

การชดเชยความเสียหายจากการใช้งานอย่างผิดกฎหมาย

ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการบัตรเดบิตอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นผลจากการที่บัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตสูญหายหรือถูกโจรกรรมจะได้รับค่าชดเชยสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านเยนต่อกรณี

 • *จำกัดเฉพาะความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในไม่เกินหกสิบ (60) วันก่อนที่ทางบริษัทจะได้รับรายงานการสูญหายหรือการโจรกรรมที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

 • ลูกค้าที่ทำสัญญาบริการบัตรเดบิตจะได้รับบัตรธนาคารโดยตรงที่มี ID ลูกค้าและหมายเลขยืนยันพิมพ์ไว้ พร้อมกับบัตร ATM ที่มีบริการบัตรเดบิต
 • รายละเอียดของบริการบัตรเดบิตรวมถึงการสะสมแต้ม nanaco อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สถาบันแก้ไขความขัดแย้ง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น
ติดต่อ: ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0570-017109
หรือ 03-5252-3772
วันทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร)
เวลาทำการ: 9:00 ถึง 17:00 น.

ข้อควรระวังอื่นๆ

 • คุณต้องตั้งรหัสผ่านของบัตรเดบิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากรหัสผ่านของบัตร ATM ไว้เพื่อกรอกเมื่อใช้บริการบัตรเดบิต
  *รหัสผ่านบัตรเดบิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นกรณีที่ออกบัตรใหม่
 • เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย รหัสผ่านบัตรเดบิตจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการพยายามกรอกรหัสที่ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนครั้งตามที่ทางธนาคารกำหนดไว้
 • ลูกค้าที่ทำสัญญากับบริการบัตรเดบิตจะได้รับบัตรธนาคารโดยตรงที่มี ID ลูกค้าและหมายเลขยืนยันพิมพ์ไว้ พร้อมกับบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต
 • รายละเอียดของบริการบัตรเดบิตรวมถึงการสะสมแต้ม nanaco อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากคุณร้องขอให้มีการออกบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตใหม่ในกรณีที่คุณทำบัตรหายหรือบัตรถูกขโมย คุณจะไม่สามารถใช้บัตรเดิมได้อีกแม้ว่าจะหาบัตรเจอในภายหลัง
 • หากมีการออกบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตให้ใหม่แล้ว บัตรของคุณจะมีหมายเลขบัตรเดบิตและหมายเลข nanaco ใหม่ (เฉพาะบัตรที่มาพร้อม nanaco)
  หลังจากที่มีการออกบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตให้ใหม่แล้ว บัตรใหม่นั้นจะไม่ได้รับยอดคงเหลือของ nanaco ที่มีอยู่เดิมโดยอัตโนมัติ

Go to Top of Page