Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank Accountบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต

บัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารเซเว่น
และไม่มีบัญชีธนาคารเซเว่น

สมัครทันที

สามารถใช้ในการชำระเงินซื้อของทางอินเตอร์เน็ตหรือร้านค้าในเครือ JCBทั้งในและต่างประเทศได้

สามารถใช้ในการชำระเงินซื้อของทางอินเตอร์เน็ตหรือร้านค้าในเครือ JCBทั้งในและต่างประเทศได้

วิธีการใช้ง่ายดาย! ยอดเงินจะถูกหักออกจากบัญชีทุกครั้งที่ใช้งาน

ยอดเงิน 3,000 เยนจะถูกหักจากบัญชีทันทีที่ใช้บัตร

คะแนน nanaco จะถูกสะสมตามยอดการใช้จ่าย

 • 0.5~1.0% ของยอดการใช้จ่ายจะถูกสะสมเป็นคะแนน nanaco
 • ได้คะแนนสะสม 1.0%ของยอดเมื่อซื้อของที่ 7-Eleven
ซื้อของโดยใช้คะแนน nanaco ที่สะสมได้

ซื้อของโดยใช้คะแนน nanaco ที่สะสมได้

ตรวจสอบประวัติการใช้งานได้ง่าย หมดกังวลในการดูแล

การใช้บัตร

การใช้บัตร

ตรวจสอบประวัติการใช้ผ่านแอพBankbook
 • ตรวจสอบประวัติการใช้ผ่านแอพBankbook
 • แจ้งเตือนทางอีเมล์ทุกครั้งที่ใช้งานบัตร

คุณสามารถเลือกดีไซน์บัตรได้ตามใจชอบ!

ซื้อสินค้าด้วยบัตร ATM ของคุณ♪ และยังได้รับแต้ม nanaco ด้วย

บริการธนาคารรูปแบบใหม่พร้อมให้บริการแล้ว!

สมัครทันที

คุณต้องมีบัญชีธนาคารเซเว่นจึงจะสามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตได้

เงื่อนไขสำหรับการสมัคร

เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้สามารถใช้บริการบัตรเดบิตได้:

 • (1) ลูกค้าบุคคลที่มีบัญชีธนาคารเซเว่น
  (รวมทั้งลูกค้าที่สมัครเปิดบัญชีธนาคารและบริการบัตรเดบิตพร้อมกัน)

 • (2) ลูกค้าที่มีอายุสิบหก (16) ปีขึ้นไป ณ ขณะที่ทำสัญญา

บัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต

ลูกค้าสามารถเลือกประเภทของบัตรได้สองประเภทขณะสมัคร:

 • (1) บัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต (บัตรที่มาพร้อม nanaco)

 • (2) บัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต (บัตรที่ผูกกับ nanaco)

  • *ลูกค้าที่เลือกใช้บัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต (บัตรที่ผูกกับ nanaco) จำเป็นต้องใช้บัตร nanaco แยกต่างหากเพื่อรับแต้ม nanaco
ฟังก์ชันของบัตรเดบิต
 • (1) สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าในเครือพันธมิตรของ JCB ทั้งในและต่างประเทศ (สามารถใช้ชำระเงินค่าบริการโทรศัพท์มือถือ และช้อปปิ้งออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต)

  • *บัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตอาจไม่สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าบางแห่ง เช่น ทางด่วน ปั๊มน้ำมันหรือการซื้อสินค้าบนเครื่องบินและในระบบร้านค้าที่ลงทะเบียนสมาชิกไว้ (ร้านค้าสมาชิกที่ลงทะเบียนหมายเลขบัตรและจ่ายเงินค่าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่นี่
 • (2) คุณสามารถใช้ถอนในเงินสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ ATMและตู้ CD ในต่างประเทศที่มีเครื่องหมาย “JCB”

  • *ในกรณีที่ด้านหลังบัตรเดบิตนั้นมีเครื่องหมาย “Cirrus” ก็สามารถใช้ตู้ “ATMและตู้ CD” ที่มีเครื่องหมาย “Cirrus” ได้
  • *เมื่อทำการซื้อหรือถอนเงินจากเครื่อง ATM ในต่างประเทศ ระบบจะแปลงเป็นสกุลเงินเยนด้วยอัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐานที่ JCB กำหนด บวกอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางธนาคารกำหนด (3.0%)
  • *สำหรับการถอนเงินจากตู้ ATM ในต่างประเทศ จะมีการคิดค่าบริการ 110 เยนต่อธุรกรรม
   สำหรับการถอนเงินจากตู้ ATM บางตู้ อาจมีการคิดค่าบริการตามที่สถาบันการเงินในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

Go to Top of Page