2024/1/18

Tên sản phẩm Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ Seven Bank
Đối tượng khách hàng

Khách hàng đáp ứng cả hai điều kiện sau:

 • 1. Khách hàng cá nhân đang mở tài khoản Seven Bank; và
 • 2. Khách hàng từ mười sáu (16) tuổi trở lên tại thời điểm ký hợp đồng
Các loại thẻ
 • 1. Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (tích hợp nanaco)
 • 2. Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (liên kết với nanaco)
 • Khách hàng chọn Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (liên kết với nanaco) sẽ cần đăng ký riêng thẻ nanaco, chẳng hạn, để nhận điểm nanaco.
Chức năng của thẻ
 • 1. Chức năng Thẻ rút tiền mặt
 • 2. Chức năng Thẻ ghi nợ
 • 3. Chức năng tiền điện tử nanaco
 • Chức năng của thẻ rút tiền mặt có sẵn đối với thẻ này cũng tương tự chức năng thẻ rút tiền mặt của Ngân hàng .
 • Chức năng tiền điện tử nanaco cho phép sử dụng tiền điện tử nanaco được cấp bởi Seven Card Service Co., Ltd., vốn không có sẵn trong Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (liên kết với nanaco).
Chức năng Thẻ ghi nợ Chức năng Thẻ ghi nợ chỉ các dịch vụ sau:
  Phương thức sử dụng
 • 1. Thẻ này dùng để thanh toán tại các cửa hàng thành viên của JCB ở Nhật Bản và nước ngoài.
 • Thẻ Debit của Seven Bank có thể không được sử dụng tại một số điểm chấp nhận thẻ như đường cao tốc, trạm xăng và bán hàng trên máy bay, ngay cả khi cửa hàng đó là đơn vị chấp nhận thẻ JCB.
 • 2. Bạn có thể rút tiền địa phương từ máy ATM và Chứng chỉ tiền gửi có biểu tượng "JCB" ở nước ngoài.
 • Bạn cũng có thể sử dụng máy ATM và Chứng chỉ tiền gửi có biểu tượng "Cirrus" nếu mặt sau thẻ ghi nợ của bạn có biểu tượng "Cirrus".
  Phương thức thanh toán Theo nguyên tắc, mỗi lần sử dụng thẻ, số tiền giao dịch cho lần sử dụng đó sẽ được rút từ tài khoản tiền gửi thông thường ngay lập tức (chỉ thanh toán một lần).
 • Số tiền giao dịch tại một số cửa hàng thành viên có thể được khấu trừ vào ngày hôm sau.
 • Khi giao dịch mua hàng được trả lại hoặc hủy bỏ, số tiền của giao dịch mua hàng đó sẽ được rút từ tài khoản tiền gửi thông thường và sau đó được ghi có trở lại vào tài khoản theo phương thức do Ngân hàng quy định.
  Thời gian hoạt động 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm
  Hạn mức

<Thiết lập ban đầu>

  Mỗi giao dịch
*1
Mỗi ngày Mỗi tháng
Mua hàng ở trong nước 500.000 Yên 500.000 Yên 500.000 Yên
Mua hàng ở nước ngoài 500.000 Yên 500.000 Yên 500.000 Yên
Tổng số tiền mua sắm
(ở Nhật Bản/nước ngoài)*2
- 500.000 Yên 500.000 Yên
Rút tiền địa phương từ máy ATM ở nước ngoài 100,000 Yên 100,000 Yên 500.000 Yên

<Khoảng thay đổi thiết lập có thể áp dụng>

  Mỗi giao dịch
*1
Mỗi ngày Mỗi tháng
Mua hàng ở trong nước 0 - 2 triệu Yên 0 - 2 triệu Yên 0 - 2 triệu Yên
Mua hàng ở nước ngoài 0 - 2 triệu Yên 0 - 2 triệu Yên 0 - 2 triệu Yên
Tổng số tiền mua sắm
(ở Nhật Bản/nước ngoài)*2
- 0 - 2 triệu Yên 0 - 2 triệu Yên
Rút tiền địa phương từ máy ATM ở nước ngoài 0 - 100.000 Yên 0 - 100.000 Yên 0 - 2 triệu Yên
 • *1Bạn có thể không sử dụng được phương thức thanh toán không tiếp xúc tại một số cửa hàng nếu số tiền thanh toán vượt quá giới hạn nhất định. Trong trường hợp này, hãy đút thẻ tiền mặt vào thiết bị thanh toán.
 • *2Bạn có thể sử dụng thẻ ghi nợ để mua sắm tới hạn mức "tổng số tiền mua sắm (ở Nhật Bản/nước ngoài)", đó chính là tổng số tiền mua sắm ở Nhật Bản và số tiền mua sắm ở nước ngoài.
  Khác
 • Bạn cần nhập mã PIN Thẻ ghi nợ, bên cạnh mã PIN Thẻ rút tiền mặt khi sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ.
 • Để phòng tránh việc sử dụng thẻ trái phép, khách hàng không thể cài đặt mật khẩu là mã số dễ đoán bởi người thứ ba.
  Xin quý khách hàng lưu ý rằng, nếu quý khách đặt mật khẩu ghi nợ không được đặt thì khi đó các thủ tục do công ty chúng tôi quy định sẽ được yêu cầu riêng.
 • Có thể có trường hợp việc đổi mã PIN ghi nợ được thực hiện đồng thời với việc cấp lại thẻ mới.
 • Vì mục đích bảo mật, mã PIN Thẻ ghi nợ sẽ bị vô hiệu hóa sau khi nhập sai quá số lần quy định bởi Ngân hàng.
Lệ phí/Phí thường niên Bạn sẽ bị trừ phí thường niên và các loại lệ phí khác (bao gồm thuế tiêu thụ).
  Phí thường niên Không
  Phí phát hành lần đầu

[Ngay khi mở tài khoản] Không

[Ngay khi chuyển đổi từ Thẻ rút tiền mặt (không có Dịch vụ Thẻ ghi nợ)] Không

  Phí cấp lại thẻ

[Trong trường hợp thất lạc hoặc mất cắp] 1.100 Yên

[Ngoài các lý do trên] Không

 • Khi Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ hoặc Thẻ ngân hàng trực tuyến được cấp lại, thẻ còn lại cũng sẽ được cấp lại.
  Phí sử dụng thẻ ở nước ngoài
 • 1. Mỗi khoản phí trên thẻ cho giao dịch mua hàng ở nước ngoài hoặc rút tiền từ máy ATM ở nước ngoài sẽ được chuyển đổi sang đồng Yên bằng cách sử dụng tỷ giá chuẩn do JCB quy định cộng với tỷ lệ do Ngân hàng quy định (3,0%).
 • 2. Đối với giao dịch rút tiền từ máy ATM ở nước ngoài, mỗi giao dịch sẽ được tính phí 110 Yên.
 • Đối với giao dịch rút tiền mặt từ một số máy ATM nhất định, một khoản phí bổ sung có thể được áp dụng theo quy định của tổ chức tài chính địa phương có liên quan.
Thời hạn hiệu lực / Gia hạn
 • 1. Thẻ hết hạn 7 năm.
 • 2. Trước khi thẻ hết hiệu lực, Ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định để xác minh điều kiện hợp lệ để gia hạn của bạn. Nếu khách hàng đủ điều kiện, Thẻ rút tiền mặt mới có Dịch vụ Thẻ ghi nợ sẽ được gửi đến địa chỉ khách hàng đã đăng ký bằng đường bưu điện.

Thẻ của khách hàng có thể không được gia hạn trong một số trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc không sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ trong thời gian dài.

Tặng điểm thưởng nanaco Đối với mỗi giao dịch mua hàng tại cửa hàng thành viên của JCB, điểm nanaco sẽ được tặng tương ứng 0,5% số tiền mua hàng (với phần lẻ được làm tròn).
 • Theo nguyên tắc, số điểm thưởng nanaco tương ứng với tổng số tiền giao dịch thẻ trong kỳ từ ngày 16 của tháng trước đến ngày 15 của tháng kế tiếp.
 • Tỷ lệ điểm thưởng cao hơn sẽ được áp dụng cho các giao dịch thanh toán tại một số cửa hàng thành viên (chẳng hạn các cửa hàng thuộc Seven & i Group).
 • Điểm thưởng không được tặng cho một số giao dịch nhất định tại các cửa hàng thành viên (chẳng hạn, giao dịch bằng tiền điện tử và quyên góp) và rút tiền địa phương từ máy ATM ở nước ngoài.
 • Giao dịch mua hàng thanh toán bằng thẻ ghi nợ không được tích lũy điểm thưởng nanaco, vốn được tặng tại một số cửa hàng thành viên (chẳng hạn các cửa hàng thuộc Seven & i Group).
 • Điểm thưởng nanaco được tặng cho các giao dịch mua hàng được thực hiện với nanaco theo quy định của Seven Card Service Co., Ltd.
 • Nếu hợp đồng của bạn dùng để mở Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (tích hợp nanaco), mã số nanaco ở mặt sau của Thẻ sẽ được tự động đăng ký làm mã số thành viên để tặng điểm thưởng. Khi mã số nanaco thay đổi vì lý do cấp lại Thẻ hoặc vì lý do khác, mã số nanaco mới sẽ được tự động đăng ký thay thế mã số cũ.
 • Nếu trước đó bạn đã có hợp đồng mở Thẻ rút tiền mặt (không có Dịch vụ Thẻ ghi nợ) và chuyển sang Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (tích hợp nanaco), mã số nanaco đã đăng ký dịch vụ tặng điểm thưởng trước khi chuyển đổi sẽ được cập nhật tự động thành mã số nanaco được ghi ở mặt sau Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (tích hợp nanaco).
Dịch vụ thông báo bằng email Đối với mỗi lần sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ, các chi tiết về giao dịch ghi nợ liên quan v.v sẽ được thông báo bằng email gửi đến địa chỉ email đã đăng ký.
MyJCB
 • 1. MyJCB cho phép khách hàng kiểm tra bản sao kê dịch vụ ghi nợ của mình.
 • 2. Bạn có thể kiểm tra và thay đổi hạn mức cũng như ngày kết thúc dịch vụ thẻ ghi nợ.
 • 3. MyJCB cho phép khách hàng đăng ký ID và mật khẩu, và đăng ký dịch vụ xác thực danh tính "J/Secure(TM)."
 • 4. MyJCB cho phép khách hàng yêu cầu bản thông báo mã PIN thẻ ghi nợ bằng văn bản.
 • 5. Bạn có thể đăng ký hoặc hủy hạn chế sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ.
Bồi thường cho các thiệt hại do sử dụng trái phép

Mọi thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép dịch vụ thẻ ghi nợ do thất lạc hay mất cắp Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ sẽ được bồi thường tối đa 5 triệu Yên mỗi vụ.

 • Giới hạn cho các thiệt hại do việc sử dụng trái phép được thực hiện trước tối đa sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Công ty nhận được thông báo thất lạc hoặc mất cắp thẻ tương ứng.
Thông tin hữu ích khác
 • Khách hàng ký hợp đồng Dịch vụ Thẻ ghi nợ sẽ được cấp Thẻ Ngân hàng Trực tuyến có in ID và mã số xác nhận của khách hàng, cùng với Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ.
 • Thông tin chi tiết về dịch vụ ghi nợ, bao gồm việc tặng điểm thưởng nanaco, có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Đơn vị Giải quyết Tranh Chấp được Chỉ định
Japanese Bankers Association (Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản)
Liên hệ: Customer Relations Center (Trung tâm Quan hệ Khách hàng)
Điện thoại: 0570-017109
hoặc 03-5252-3772
Ngày làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)
Giờ làm việc: 9:00 đến 17:00

Các lưu ý khác

 • Bạn cần nhập mã PIN Thẻ ghi nợ, bên cạnh mã PIN Thẻ rút tiền mặt khi sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ.
  *Mã PIN Thẻ ghi nợ không thể thay đổi, trừ khi thẻ được cấp lại.
 • Vì mục đích bảo mật, mã PIN Thẻ ghi nợ sẽ bị vô hiệu hóa sau khi nhập sai quá số lần quy định bởi Ngân hàng.
 • Khách hàng ký hợp đồng Dịch vụ Thẻ ghi nợ sẽ được cấp Thẻ Ngân hàng Trực tuyến có in ID và mã số xác nhận của khách hàng, cùng với Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ.
 • Thông tin chi tiết về dịch vụ ghi nợ, bao gồm việc tặng điểm thưởng nanaco, có thể thay đổi mà không cần báo trước.
 • Nếu bạn yêu cầu cấp lại Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ trong trường hợp bị thất lạc hoặc mất cắp, bạn không thể sử dụng lại thẻ cũ dù tìm thấy sau đó.
 • Nếu Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ được cấp lại, thẻ của bạn sẽ có mã thẻ ghi nợ và mã số nanaco mới (chỉ áp dụng cho thẻ tích hợp nanaco).
  Ngoài ra, sau khi Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ được cấp lại, thẻ mới sẽ không được tự động hưởng số dư nanaco của bạn.