Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountThẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợGiới thiệu chung về Sản phẩm

Giới thiệu chung về Sản phẩm

2018 / 6 / 1

Tên sản phẩm

Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ Seven Bank

Đối tượng khách hàng

Khách hàng đáp ứng cả hai điều kiện sau:

 1. Khách hàng cá nhân đang mở tài khoản Seven Bank; và
 2. Khách hàng từ mười sáu (16) tuổi trở lên tại thời điểm ký hợp đồng

Các loại thẻ

 1. Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (tích hợp nanaco)
 2. Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (liên kết với nanaco)
 • *Khách hàng chọn Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (liên kết với nanaco) sẽ cần đăng ký riêng thẻ nanaco, chẳng hạn, để nhận điểm nanaco.

Chức năng của thẻ

 1. Chức năng Thẻ rút tiền mặt
 2. Chức năng Thẻ ghi nợ
 3. Chức năng tiền điện tử nanaco
 • *Chức năng của thẻ rút tiền mặt có sẵn đối với thẻ này cũng tương tự chức năng thẻ rút tiền mặt của Ngân hàng .
 • *Chức năng tiền điện tử nanaco cho phép sử dụng tiền điện tử nanaco được cấp bởi Seven Card Service Co., Ltd., vốn không có sẵn trong Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (liên kết với nanaco).

Chức năng Thẻ ghi nợ

Chức năng Thẻ ghi nợ chỉ các dịch vụ sau:

 

Phương thức sử dụng

  1. Thẻ này dùng để thanh toán tại các cửa hàng thành viên của JCB ở Nhật Bản và nước ngoài.
   • *Thẻ Debit của Seven Bank có thể không được sử dụng tại một số điểm chấp nhận thẻ như đường cao tốc, trạm xăng và bán hàng trên máy bay, ngay cả khi cửa hàng đó là đơn vị chấp nhận thẻ JCB.
  2. Thẻ này có thể sử dụng để rút tiền địa phương từ máy ATM ở nước ngoài có biểu tượng "JCB" hoặc "Cirrus".
 

Phương thức thanh toán

Theo nguyên tắc, mỗi lần sử dụng thẻ, số tiền giao dịch cho lần sử dụng đó sẽ được rút từ tài khoản tiền gửi thông thường ngay lập tức (chỉ thanh toán một lần).

 • *Số tiền giao dịch tại một số cửa hàng thành viên có thể được khấu trừ vào ngày hôm sau.
 • *Khi giao dịch mua hàng được trả lại hoặc hủy bỏ, số tiền của giao dịch mua hàng đó sẽ được rút từ tài khoản tiền gửi thông thường và sau đó được ghi có trở lại vào tài khoản theo phương thức do Ngân hàng quy định.
 

Thời gian hoạt động

24 giờ/ngày, 365 ngày/năm

 

Hạn mức

<Thiết lập ban đầu>

 

Mỗi giao dịch

Mỗi ngày

Mỗi tháng

Mua hàng ở trong nước

500.000 Yên

500.000 Yên

500.000 Yên

Mua hàng ở nước ngoài

500.000 Yên

500.000 Yên

500.000 Yên

Rút tiền địa phương từ máy ATM ở nước ngoài

100.000 Yên

100.000 Yên

500.000 Yên

<Khoảng thay đổi thiết lập có thể áp dụng>

 

Mỗi giao dịch

Mỗi ngày

Mỗi tháng

Mua hàng ở trong nước

0 - 2 triệu Yên

0 - 2 triệu Yên

0 - 2 triệu Yên

Mua hàng ở nước ngoài

0 - 2 triệu Yên

0 - 2 triệu Yên

0 - 2 triệu Yên

Rút tiền địa phương từ máy ATM ở nước ngoài

0 - 100.000 Yên

0 - 100.000 Yên

0 - 2 triệu Yên

 

Khác

 • Bạn cần nhập mã PIN Thẻ ghi nợ, bên cạnh mã PIN Thẻ rút tiền mặt khi sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ.
  * Mã PIN Thẻ ghi nợ không thể thay đổi, trừ khi thẻ được cấp lại.
 • Vì mục đích bảo mật, mã PIN Thẻ ghi nợ sẽ bị vô hiệu hóa sau khi nhập sai quá số lần quy định bởi Ngân hàng.

Lệ phí/Phí thường niên

Bạn sẽ bị trừ phí thường niên và các loại lệ phí khác (bao gồm thuế tiêu thụ).

 

Phí thường niên

Không

 

Phí phát hành lần đầu

[Ngay khi mở tài khoản] Không

[Ngay khi chuyển đổi từ Thẻ rút tiền mặt (không có Dịch vụ Thẻ ghi nợ)] Không

 

Phí cấp lại thẻ

[Trong trường hợp thất lạc hoặc mất cắp] 1.080 Yên

[Ngoài các lý do trên] Không

 • *Khi Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ hoặc Thẻ ngân hàng trực tuyến được cấp lại, thẻ còn lại cũng sẽ được cấp lại.
 

Phí sử dụng thẻ ở nước ngoài

 1. Mỗi khoản phí trên thẻ cho giao dịch mua hàng ở nước ngoài hoặc rút tiền từ máy ATM ở nước ngoài sẽ được chuyển đổi sang đồng Yên bằng cách sử dụng tỷ giá chuẩn do JCB quy định cộng với tỷ lệ do Ngân hàng quy định (3,0%).
 2. Đối với giao dịch rút tiền từ máy ATM ở nước ngoài, mỗi giao dịch sẽ được tính phí 108 Yên.
 • *Đối với giao dịch rút tiền mặt từ một số máy ATM nhất định, một khoản phí bổ sung có thể được áp dụng theo quy định của tổ chức tài chính địa phương có liên quan.

Thời hạn hiệu lực / Gia hạn

 1. Thẻ có thời hạn hiệu lực là năm (5) năm.
 2. Trước khi thẻ hết hiệu lực, Ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định để xác minh điều kiện hợp lệ để gia hạn của bạn. Nếu khách hàng đủ điều kiện, Thẻ rút tiền mặt mới có Dịch vụ Thẻ ghi nợ sẽ được gửi đến địa chỉ khách hàng đã đăng ký bằng đường bưu điện.
 • *Thẻ của khách hàng có thể không được gia hạn trong một số trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc không sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ trong thời gian dài.

Tặng điểm thưởng nanaco

Đối với mỗi giao dịch mua hàng tại cửa hàng thành viên của JCB, điểm nanaco sẽ được tặng tương ứng 0,5% số tiền mua hàng (với phần lẻ được làm tròn).

 • *Theo nguyên tắc, số điểm thưởng nanaco tương ứng với tổng số tiền giao dịch thẻ trong kỳ từ ngày 16 của tháng trước đến ngày 15 của tháng kế tiếp.
 • *Tỷ lệ điểm thưởng cao hơn sẽ được áp dụng cho các giao dịch thanh toán tại một số cửa hàng thành viên (chẳng hạn các cửa hàng thuộc Seven & i Group).
 • *Điểm thưởng không được tặng cho một số giao dịch nhất định tại các cửa hàng thành viên (chẳng hạn, giao dịch bằng tiền điện tử và quyên góp) và rút tiền địa phương từ máy ATM ở nước ngoài.
 • *Giao dịch mua hàng thanh toán bằng thẻ ghi nợ không được tích lũy điểm thưởng nanaco, vốn được tặng tại một số cửa hàng thành viên (chẳng hạn các cửa hàng thuộc Seven & i Group).
 • *Điểm thưởng nanaco được tặng cho các giao dịch mua hàng được thực hiện với nanaco theo quy định của Seven Card Service Co., Ltd.
 • *Nếu hợp đồng của bạn dùng để mở Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (tích hợp nanaco), mã số nanaco ở mặt sau của Thẻ sẽ được tự động đăng ký làm mã số thành viên để tặng điểm thưởng. Khi mã số nanaco thay đổi vì lý do cấp lại Thẻ hoặc vì lý do khác, mã số nanaco mới sẽ được tự động đăng ký thay thế mã số cũ.
 • *Nếu trước đó bạn đã có hợp đồng mở Thẻ rút tiền mặt (không có Dịch vụ Thẻ ghi nợ) và chuyển sang Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (tích hợp nanaco), mã số nanaco đã đăng ký dịch vụ tặng điểm thưởng trước khi chuyển đổi sẽ được cập nhật tự động thành mã số nanaco được ghi ở mặt sau Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ (tích hợp nanaco).

Dịch vụ thông báo bằng email

Đối với mỗi lần sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ, các chi tiết về giao dịch ghi nợ liên quan v.v sẽ được thông báo bằng email gửi đến địa chỉ email đã đăng ký.

MyJCB

 1. MyJCB cho phép khách hàng kiểm tra bản sao kê dịch vụ ghi nợ của mình.
 2. MyJCB cho phép khách hàng kiểm tra hạn mức dịch vụ ghi nợ và yêu cầu các thay đổi liên quan.
 3. MyJCB cho phép khách hàng đăng ký ID và mật khẩu, và đăng ký dịch vụ xác thực danh tính "J/Secure(TM)."
 4. MyJCB cho phép khách hàng yêu cầu bản thông báo mã PIN thẻ ghi nợ bằng văn bản.

Bồi thường cho các thiệt hại do sử dụng trái phép

Mọi thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép dịch vụ thẻ ghi nợ do thất lạc hay mất cắp Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ sẽ được bồi thường tối đa 5 triệu Yên mỗi vụ.

 • *Giới hạn cho các thiệt hại do việc sử dụng trái phép được thực hiện trước tối đa sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Công ty nhận được thông báo thất lạc hoặc mất cắp thẻ tương ứng.

Thông tin hữu ích khác

 • Khách hàng ký hợp đồng Dịch vụ Thẻ ghi nợ sẽ được cấp Thẻ Ngân hàng Trực tuyến có in ID và mã số xác nhận của khách hàng, cùng với Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ.
 • Thông tin chi tiết về dịch vụ ghi nợ, bao gồm việc tặng điểm thưởng nanaco, có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Đơn vị Giải quyết Tranh Chấp được Chỉ định

Japanese Bankers Association (Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản)
Liên hệ: Customer Relations Center (Trung tâm Quan hệ Khách hàng)
Điện thoại: 0570-017109
hoặc 03-5252-3772
Ngày làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)
Giờ làm việc: 9:00 đến 17:00

Các lưu ý khác

 • Bạn cần nhập mã PIN Thẻ ghi nợ, bên cạnh mã PIN Thẻ rút tiền mặt khi sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ.
  *Mã PIN Thẻ ghi nợ không thể thay đổi, trừ khi thẻ được cấp lại.
 • Vì mục đích bảo mật, mã PIN Thẻ ghi nợ sẽ bị vô hiệu hóa sau khi nhập sai quá số lần quy định bởi Ngân hàng.
 • Khách hàng ký hợp đồng Dịch vụ Thẻ ghi nợ sẽ được cấp Thẻ Ngân hàng Trực tuyến có in ID và mã số xác nhận của khách hàng, cùng với Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ.
 • Thông tin chi tiết về dịch vụ ghi nợ, bao gồm việc tặng điểm thưởng nanaco, có thể thay đổi mà không cần báo trước.
 • Nếu bạn yêu cầu cấp lại Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ trong trường hợp bị thất lạc hoặc mất cắp, bạn không thể sử dụng lại thẻ cũ dù tìm thấy sau đó.
 • Nếu Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ được cấp lại, thẻ của bạn sẽ có mã thẻ ghi nợ và mã số nanaco mới (chỉ áp dụng cho thẻ tích hợp nanaco).
  Ngoài ra, sau khi Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ được cấp lại, thẻ mới sẽ không được tự động hưởng số dư nanaco của bạn.

Tính năng khuyến nghị của Thẻ ghi nợ

Ứng dụng quản lý tiền gửi ngân hàng mới bằng cảm ứng

Ứng dụng quản lý tiền gửi ngân hàng mới bằng cảm ứng

"Hmmm... Tài khoản của tôi có bao nhiêu tiền?" "Tháng này tôi chi nhiều tiền quá! Không biết tôi đã chi tiêu vào lúc nào?" Có bao giờ bạn gặp những mối lo ngại kiểu này chưa? Bạn có thể giải quyết những vấn đề này một cách nhanh chóng bằng cách xem số dư tài khoản và bản sao kê trong ứng dụng theo dõi tiền gửi ngân hàng! Và tất nhiên là ứng dụng tải về hoàn toàn miễn phí!

Bạn cần tài khoản Seven Bank để đăng ký Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

Khách hàng có tài khoản Seven Bank

(Chuyển sang Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ)

Đăng ký qua điện thoại 0120-750-858

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank
Đăng ký đồng thời Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Mở tài khoản (Đơn đăng ký đồng thời)

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank

Go to Top of Page