Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ

tiếng Việttiếng ViệtVN

Sử dụng khi thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ của JCB tại Nhật Bản và ở nước ngoài cũng như khi thanh toán mua sắm trực tuyến, v.v...

Sử dụng khi thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ của JCB tại Nhật Bản và ở nước ngoài cũng như khi thanh toán mua sắm trực tuyến, v.v...

Dễ sử dụng! Trừ tiền từ tài khoản vào mỗi lần sử dụng

3.000 yên sẽ được trừ khỏi tài khoản của bạn
ngay khi bạn sử dụng thẻ

Điểm nanaco sẽ được tích lũy tương ứng với số tiền bạn sử dụng

  • Số điểm nanaco tích lũy được sẽ bằng 0,5 ~ 1,0% số tiền đã sử dụng
  • Nếu bạn sử dụng thẻ tại 7-Eleven, bạn sẽ tích lũy được số điểm bằng 1,0% số tiền sử dụng!
Mua sắm bằng điểm nanaco đã tích lũy

Mua sắm bằng điểm nanaco đã tích lũy

Bạn có thể chọn thiết kế thẻ tùy sở thích!

Mua hàng bằng thẻ rút tiền mặt

Bạn cũng có thể tích lũy điểm nanaco

Một dịch vụ mới đã ra đời!

Bạn cần tài khoản Seven Bank để đăng ký Dịch vụ Thẻ ghi nợ.