Bạn cần tài khoản Seven Bank để sử dụng Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

Các mục có thể chọn khi đăng ký thẻ ghi nợ

 • Có thể chọn trong số 2 thiết kế thẻ rút tiền mặt khác nhau (không thể thay đổi thiết kế khi thẻ được phát hành).
 • Khi đăng ký thẻ tích điểm nanaco, hoặc thẻ thanh toán di động nanaco, khách hàng có thể lựa chọn dạng thẻ tích hợp hay dạng thẻ liên kết với thẻ rút tiền. (Sau khi đã phát hành thẻ, khách hàng không thể thay đổi từ dạng tích hợp sang dạng liên kết, hoặc từ dạng liên kết sang dạng tích hợp)
 • iTrong trường hợp khách hàng lựa chọn dạng thẻ tích hợp, khách hàng sẽ được phát hành mã số nanaco mới. Nếu khách hàng đang sử dụng thẻ nanaco thì sẽ không thể chuyển số dư của tiền điện tử hay số dư điểm sang mã số mới.
 • iTrong trường hợp khách hàng muốn tiếp tục tích điểm vào mã số nanaco đang sử dụng, xin hãy đăng ký thẻ dạng liên kết.

Miễn phí

Khách hàng có tài khoản Seven Bank

Miễn phí

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank

Có thể đồng thời đăng ký mở tài khoản Seven Bank.

 1. STEP1

  Đăng ký đồng thời Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

 2. STEP2

  Đăng ký Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)

  Mở tài khoản: Đăng ký tài khoản mới (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)

  Bắt đầu: Bắt đầu đăng ký từ

Bạn cần tài khoản Seven Bank để đăng ký Dịch vụ Thẻ ghi nợ.