Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountThẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợQuy trình đăng ký

Quy trình đăng ký

Bạn cần tài khoản Seven Bank để sử dụng Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

Các mục có thể chọn khi đăng ký thẻ ghi nợ

 • Có thể chọn trong số 3 thiết kế thẻ rút tiền mặt khác nhau (không thể thay đổi thiết kế khi thẻ được phát hành).
 • Khi đăng ký thẻ tích điểm nanaco, hoặc thẻ thanh toán di động nanaco, khách hàng có thể lựa chọn dạng thẻ tích hợp hay dạng thẻ liên kết với thẻ rút tiền. (Sau khi đã phát hành thẻ, khách hàng không thể thay đổi từ dạng tích hợp sang dạng liên kết, hoặc từ dạng liên kết sang dạng tích hợp)
 • Trong trường hợp khách hàng lựa chọn dạng thẻ tích hợp, khách hàng sẽ được phát hành mã số nanaco mới. Nếu khách hàng đang sử dụng thẻ nanaco thì sẽ không thể chuyển số dư của tiền điện tử hay số dư điểm sang mã số mới.

 • Trong trường hợp khách hàng muốn tiếp tục tích điểm vào mã số nanaco đang sử dụng, xin hãy đăng ký thẻ dạng liên kết.

Miễn phí

Khách hàng có tài khoản Seven Bank

Đăng nhập để đăng ký Dịch vụ Thẻ ghi nợ (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)

 • *Thời gian giao thẻ đến tận tay bạn là tối đa 2 tuần.

Miễn phí

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank

Có thể đồng thời đăng ký mở tài khoản Seven Bank.

Phương thức 1Đăng ký qua điện thoại

Tổng đài (Tiếng Việt / Gọi miễn phí)
Thời gian làm việc:Ngày thường: 10:00~20:00
Chủ Nhật: 10:00~17:00
(Nghỉ thứ Bảy , ngày lễ và từ ngày 1/1~3/1)

0120-750-858

Phương thức 2Đăng ký đồng thời Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Khách hàng muốn mở tài khoản có Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế, vui lòng nhấp vào đây

Mở tài khoản (Đơn đăng ký đồng thời)

Phương thức 3Đăng ký Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)

Mở tài khoản: Đăng ký tài khoản mới (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)

Bắt đầu: Bắt đầu đăng ký từ

Bước 1Đăng ký địa chỉ emailDetail

Một email có liên kết đến trang đăng ký sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã nhập.
Sau khi nhận được email, hoàn tất quy trình đăng ký trong vòng 24 giờ trên trang đăng ký.

 • Nếu không hoàn tất quy trình trong vòng 24 giờ, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu quy trình đăng ký.

 • Mọi thư từ và/hoặc thông báo trong tương lai từ Seven Bank sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký.
  Nếu bạn đã cấu hình bộ lọc email, như chỉ định tên miền, để chặn thư rác, bạn có thể không nhận được email thông báo từ Ngân hàng. Thay đổi thiết lập sao cho bạn có thể nhận được email từ Ngân hàng. * Nếu bạn có bộ lọc email đã được cấu hình, vui lòng chỉ định tên miền @sevenbank.co.jp. Để biết thêm chi tiết về cách chỉ định tên miền, vui lòng tham khảo trang web của công ty điện thoại và/hoặc ISP.

Trong vòng 24 giờ...

Trong vòng 24 giờ...

Bước 2Vui lòng nhập thông tin trên trang đăng ký
theo liên kết trong email mà bạn nhận được
Detail

Kiểm tra Điều khoản sử dụng và tương tự, và nếu đồng ý với các điều khoản, vui lòng nhập thông tin của bạn.

Có hai cách để đăng ký mở tài khoản!
Bạn có thể chọn hình thức dễ dàng nhất và tiện lợi nhất đối với bạn.

Hình thức đăng ký

Mở tài khoản trực tuyến
(Đăng ký tài khoản qua Internet.)

Mở tài khoản qua thư gửi theo đường bưu điện
(Yêu cầu giấy tờ dùng để mở tài khoản.)

Bạn có cần gửi tài liệu gì cho Ngân hàng không?

Không
1.Đơn đăng ký mở tài khoản Seven Bank (dành cho khách hàng cá nhân)
2.Hai giấy tờ tùy thân (một giấy chứng nhận chính thức và một biên lai hay hóa đơn)

Hình thức nhận thẻ ghi nợ

Thư bảo đảm Thư bảo đảm dạng đơn giản

Thời gian nhận thẻ

Khoảng 2 tuần sau khi đăng ký Khoảng 2 tuần sau khi hồ sơ được gửi đến Seven Bank

Ai có thể nhận bì thư (thẻ rút tiền)

Chỉ người đăng ký
(Người nhận phải xuất trình giấy tờ tùy thân)
Cả các cá nhân ngoài người nhận
(Chỉ người đăng ký mới có thể mở bì thư)
 • Để đăng ký, yêu cầu giấy tờ tùy thân.

 • Tùy theo thông tin đã nhập khi đăng ký mở tài khoản, bạn có thể phải mở tài khoản qua thư gửi theo đường bưu điện.

 • Nếu bạn đăng ký mở tài khoản trong thời gian nghỉ lễ như Năm mới và Tuần lễ vàng, thời gian xử lý đơn của bạn có thể lâu hơn.

Có hai cách để đăng ký mở tài khoản!
Bạn có thể chọn hình thức dễ dàng nhất và tiện lợi nhất đối với bạn.

 • Để đăng ký, yêu cầu giấy tờ tùy thân.

 • Tùy theo thông tin đã nhập khi đăng ký mở tài khoản, bạn có thể phải mở tài khoản qua thư gửi theo đường bưu điện.

 • Nếu bạn đăng ký mở tài khoản trong thời gian nghỉ lễ như Năm mới và Tuần lễ vàng, thời gian xử lý đơn của bạn có thể lâu hơn.

Mở tài khoản trực tuyến Dễ dàng

Mở tài khoản qua thư gửi theo đường bưu điện

Gửi mẫu đơn đăng ký và giấy tờ tùy thân qua đường bưu điện

Mẫu đơn đăng ký mở tài khoản Seven Bank (dành cho cá nhân) có thông tin in sẵn của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ bưu điện của bạn.
Điền các mục cần thiết, bỏ mẫu đơn đăng ký và giấy tờ tùy thân vào bao thư hồi âm và gửi đến Seven Bank.

Mở tài khoản trực tuyến Dễ dàng

Mở tài khoản qua thư gửi theo đường bưu điện

Gửi mẫu đơn đăng ký và giấy tờ tùy thân qua đường bưu điện

Mẫu đơn đăng ký mở tài khoản Seven Bank (dành cho cá nhân) có thông tin in sẵn của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ bưu điện của bạn.
Điền các mục cần thiết, bỏ mẫu đơn đăng ký và giấy tờ tùy thân vào bao thư hồi âm và gửi đến Seven Bank.

Bước 3Nhận thẻ ghi nợDetail

Nhận bằng thư bảo đảm

Bạn sẽ nhận được mẫu giấy thông báo từ Bưu điện Nhật Bản. Thực hiện theo hướng dẫn trên mẫu giấy thông báo để nhận thẻ.
Khi nhận thẻ tại nhà hoặc Quầy Dịch vụ Khách hàng của Bưu điện Nhật Bản,
vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân của bạnđể nhận bao thư (chứa thẻ rút tiền mặt).

Nhận bằng thư bảo đảm dạng đơn giản

Thẻ rút tiền mặt của bạn sẽ được Seven Bank gửi đến bạn theo hình thức bảo đảm dạng đơn giản.

Bạn sẽ nhận được mẫu giấy thông báo từ Bưu điện Nhật Bản. Thực hiện theo hướng dẫn trên mẫu giấy thông báo để nhận thẻ.
Khi nhận thẻ tại nhà hoặc Quầy Dịch vụ Khách hàng của Bưu điện Nhật Bản,
vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân của bạnđể nhận bao thư (chứa thẻ rút tiền mặt).

Thẻ rút tiền mặt của bạn sẽ được Seven Bank gửi đến bạn theo hình thức bảo đảm dạng đơn giản.

Bước 4Đăng ký Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyếnDetail

Để sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến, trước tiên bạn phải đăng ký.

Cách đăng ký và sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến

Giờ thì bạn có thể sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến và thực hiện giao dịch tại ATM

 • Để đăng ký, yêu cầu giấy tờ tùy thân.
  Chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân do Seven Bank quy định.
  Về giấy tờ tùy thân
 • Đơn đăng ký mở tài khoản có thể bị hủy trong các trường hợp sau:
  • Thẻ rút tiền mặt không thể giao đến địa chỉ được chỉ định trong đơn đăng ký vì thư không chuyển đến nơi hoặc lý do tương tự.
  • Không nhận thẻ rút tiền mặt trước khi hết thời hạn lưu giữ sau khi “Thông báo đã nỗ lực giao hàng” được gửi đi.
  • Phát hiện bạn có quốc tịch nước ngoài khi xuất trình giấy tờ tùy thân để nhận thư bảo đảm.
Bạn cần tài khoản Seven Bank để đăng ký Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

Khách hàng có tài khoản Seven Bank

(Chuyển sang Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ)

Đăng ký qua điện thoại 0120-750-858

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank
Đăng ký đồng thời Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Mở tài khoản (Đơn đăng ký đồng thời)

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank

Go to Top of Page