Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountThẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợQuy trình đăng ký

Quy trình đăng ký

Bạn cần tài khoản Seven Bank để sử dụng Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

Các mục có thể chọn khi đăng ký thẻ ghi nợ

  • Có thể chọn trong số 3 thiết kế thẻ rút tiền mặt khác nhau (không thể thay đổi thiết kế khi thẻ được phát hành).
  • Khi đăng ký thẻ tích điểm nanaco, hoặc thẻ thanh toán di động nanaco, khách hàng có thể lựa chọn dạng thẻ tích hợp hay dạng thẻ liên kết với thẻ rút tiền. (Sau khi đã phát hành thẻ, khách hàng không thể thay đổi từ dạng tích hợp sang dạng liên kết, hoặc từ dạng liên kết sang dạng tích hợp)
  • Trong trường hợp khách hàng lựa chọn dạng thẻ tích hợp, khách hàng sẽ được phát hành mã số nanaco mới. Nếu khách hàng đang sử dụng thẻ nanaco thì sẽ không thể chuyển số dư của tiền điện tử hay số dư điểm sang mã số mới.

  • Trong trường hợp khách hàng muốn tiếp tục tích điểm vào mã số nanaco đang sử dụng, xin hãy đăng ký thẻ dạng liên kết.

Miễn phí

Khách hàng có tài khoản Seven Bank

Đăng nhập để đăng ký Dịch vụ Thẻ ghi nợ (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)

  • *Thời gian giao thẻ đến tận tay bạn là tối đa 2 tuần.

Miễn phí

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank

Có thể đồng thời đăng ký mở tài khoản Seven Bank.

Phương thức 1Đăng ký qua điện thoại

Trung tâm liên lạc (Tiếng Việt / Gọi miễn phí)
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 9:00~18:00
( Ngoại trừ chủ nhật, ngày lễ , ngày 31/12 đến 3/1)

0120-750-858

Phương thức 2Đăng ký đồng thời Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Khách hàng muốn mở tài khoản có Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế, vui lòng nhấp vào đây

Mở tài khoản (Đơn đăng ký đồng thời)

Phương thức 3Đăng ký Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)

Mở tài khoản: Đăng ký tài khoản mới (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)

Bắt đầu: Bắt đầu đăng ký từ

Bạn cần tài khoản Seven Bank để đăng ký Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

Khách hàng có tài khoản Seven Bank

(Chuyển sang Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ)

Đăng ký qua điện thoại 0120-750-858

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank
Đăng ký đồng thời Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Mở tài khoản (Đơn đăng ký đồng thời)

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank

Go to Top of Page