Ito ay maaaring gamitin pambayad sa mga JCB merchants sa Japan at ibang bansa, sa online shopping at iba pa

Ito ay maaaring gamitin pambayad sa mga JCB merchants sa Japan at ibang bansa, sa online shopping at iba pa

Napakadaling gamitin! Direktang ibabawas ang bayad mula sa iyong bank account sa tuwing paggamit

Direktang ibabawas ang 3,000 yen mula sa
iyong account sa tuwing gagamitin

Maiipon ang nanaco points ayon sa paggamit

  • Maiipon ang nanaco points na 0.5~1.0% ng halaga ng gagamitin
  • Gamitin sa 7-Eleven at makakaipon ng 1.0% points
Mag-shopping gamit ang naipon na nanaco points

Mag-shopping gamit ang naipon na nanaco points

Maaari mong piliin ang gusto mong disenyo!

Mamili gamit ang iyong cash card

Makakaipon ka rin ng mga puntos sa nanaco

Narito na ang isang bagong serbisyo!

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.