Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card Service

Cash Card na may Debit Card Service

Para sa mga kostumer na mayroon
at walang Seven Bank Account

Mag-apply Ngayon

Ito ay maaaring gamitin pambayad sa mga JCB merchants sa Japan at ibang bansa, sa online shopping at iba pa

Ito ay maaaring gamitin pambayad sa mga JCB merchants sa Japan at ibang bansa, sa online shopping at iba pa

Napakadaling gamitin! Direktang ibabawas ang bayad mula sa iyong bank account sa tuwing paggamit

Direktang ibabawas ang 3,000 yen mula sa iyong account sa tuwing gagamitin

Maiipon ang nanaco points ayon sa paggamit

 • Maiipon ang nanaco points na 0.5~1.0% ng halaga ng gagamitin
 • Gamitin sa 7-Eleven at makakaipon ng 1.0% points
Mag-shopping gamit ang naipon na nanaco points

Mag-shopping gamit ang naipon na nanaco points

Ang detalye ng paggamit ay madali mong malalaman at ligtas ang pag-manage

Paggamit

Paggamit

Alamin ang detalye sa Bankbook App
 • Alamin ang detalye sa Bankbook App
 • Sa tuwing paggamit ay may matatanggap na email notification

Maaari mong piliin ang gusto mong disenyo!

Mamili gamit ang iyong cash card
Makakaipon ka rin ng mga puntos sa nanaco

Narito na ang isang bagong serbisyo!

Mag-apply Ngayon

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Mga Kondisyon para sa Aplikasyon

Tanging ang mga kostumer na pumapasa sa lahat ng sumusunod na kondisyon ang maaaring gumagamit ng Debit Card Service:

 • (1) Mga indibidwal na kostumer na may Seven Bank Account (kabilang ang mga kostumer na mag-a-apply para magbukas ng account at ng Debit Card Service nang sabay)

 • (2) Mga kostumer na edad labing-anim (16) na taon sa oras ng kontrata

Cash Card na may Debit Card Service

Makakapili ka mula sa sumusunod na dalawang uri ng card kapag mag-a-apply ka:

 • (1) Cash Card na may Debit Card Service (nanaco integrated card)

 • (2) Cash Card na may Debit Card Service (nanaco linked card)

  • *Ang mga kostumer na pumipili sa Cash Card na may Debit Card Service (nanaco linked card) ay kailangang hiwalay na kumuha ng nanaco card upang makatanggap ng mga puntos sa nanaco.
Gamit ng Debit Card
 • (1) Magagamit ito para sa pagbabayad sa miyembrong tindahan ng JCB sa loob at labas ng Japan (magagamit rin para sa pagbabayad sa online na tindahan sa internet, at ng bill ng mobile phone).

  • *Ang Seven Bank Debit Card ay hindi magagamit sa ilang mga merchant tulad ng mga sumusunod, expressway, gas station, tindahan sa loob ng eroplano, at registered type merchants (Ilang mga merchant kung saan mo inirerehistro ang numero ng iyong card at patuloy na nagbabayad). Para sa mga detalye, tingnan dito
 • (2)Maaaring gamitin ang card na ito para mag-withdraw ng cash sa lokal na currency mula sa mga ATM sa ibang bansa na may markang "JCB" o "Cirrus".

  • *Bawat pamimili at pag-withdraw sa ATM sa ibang bansa ay ipapalit sa yen gamit ang karaniwang rate na inirerekomenda ng JCB dagdag ang rate na inirerekomenda ng Bangko (3.0%).
  • *Para sa mga pag-withdraw mula sa mga ATM sa ibang bansa, sisingilin ang bayad na 108 yen kada transaksyon.
   Bukod dito, para sa mga pag-withdraw mula sa mga partikular na ATM, maaaring singilin ang karagdagang bayad ayon sa inirerekomenda ng naaangkop na lokal na institusyong pampinansiya.

Go to Top of Page