บัตร ATM สูญหายหรือถูกขโมย

ภาษาไทยภาษาไทยTH

บัตร ATM สูญหายหรือถูกขโมย

หากบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป ให้รีบดำเนินการต่อไปนี้ทันที

การดำเนินการผ่านบริการธนาคารโดยตรง

ดำเนินการออกบัตรที่สูญหายหรือถูกขโมยใหม่ได้จากบริการธนาคารโดยตรง
บัตรเดิมของคุณจะถูกยกเลิกทันที่ที่คุณดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น

ดำเนินการทางโทรศัพท์ (พร้อมให้บริการในหลายภาษา)

ศูนย์ติดต่อ (ภาษาไทย)
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ 9:00 - 18:00
(เว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 31ธ.ค. - 3 ม.ค.)

0120-720-367 (โทรฟรี)

  • พร้อมรับคำขอทางโทรศัพท์ให้ระงับบัญชีเนื่องจากบัตรหายหรือถูกขโมย (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) ตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ 9:00 - 18:00
(เว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 31ธ.ค. - 3 ม.ค.)

0088-21-1189 (โทรฟรีภาษาญี่ปุ่น)

03-5610-7730 (โทรเป็นภาษาญี่ปุ่น)

  • iหากคุณร้องขอให้มีการออกบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตใหม่ในกรณีที่คุณทำบัตรหายหรือบัตรถูกขโมย คุณจะไม่สามารถใช้
  • iบัตรเดิมได้อีกแม้ว่าจะหาเจอในภายหลัง
    หากมีการออกบัตร ATM ให้ใหม่แล้ว บัตรของคุณจะมีหมายเลขบัตรเดบิตและหมายเลข nanaco ใหม่ (เฉพาะบัตรที่มาพร้อม nanaco)
  • i หลังจากที่มีการออกบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตให้ใหม่แล้ว บัตรใหม่นั้นจะไม่ได้รับยอดคงเหลือของ nanaco ที่มีอยู่เดิมโดยอัตโนมัติ
    หากต้องการยกเลิกบริการเงินอิเล็กทรอนิสก์ของ nanaco หรือโอนยอดคงเหลือ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูล nanaco (ภาษาญี่ปุ่น) Open in new window