Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card Service

Cash Card na may Debit Card Service

Para sa mga kostumer na mayroon
at walang Seven Bank Account

Mag-apply Ngayon

QMaaari ba akong mamili gamit ang aking cash card?

AGamit ang debit card, magagawa mo!
Kapag ginagamit ang debit card, pakisabi sa merchant ang
"JCB card isang-beses na bayad."

Ano ang debit card?

Ang Tatlong Pakinabang ng Seven Bank Debit Card!

 • Pakinabang 1
  Makaipon ng mga puntos sa nanaco!
  Makakaipon ka ng hanggang1.5%ng iyong binili!!
 • Pakinabang 2
  Gamitin ito sa Japan, sa ibang bansa, online!
  Magagamit mo ito kahit saan nang napakadali at napakakombinyente!
 • Pakinabang 3
  Tingnan ang iyong statement sa iyong smartphone!
  Madaling gamitin ang app Bankbook!

Maaari mong piliin ang gusto mong disenyo!

Mag-apply Ngayon

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Alam mo ba na maaari mong gamitin ang Cash Card na may Debit Card Service sa ganitong paraan?

Ang pag-a-apply para sa card ay isang madaling prosesong may dalawang-hakbang!

Mayroon ka mang Seven Bank Account o wala.

 • Hakbang 1
  Madaling mag-apply
  online!
 • Hakbang 2
  Tanggapin ang Cash Card na may Debit Card Service sa koreo!
  Kumpleto na ang paglipat o pagbubukas ng bagong account!

Maaari mong piliin ang gusto mong disenyo!

Mag-apply Ngayon

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Mga Kondisyon para sa Aplikasyon

Tanging ang mga kostumer na pumapasa sa lahat ng sumusunod na kondisyon ang maaaring gumagamit ng Debit Card Service:

 • (1) Mga indibidwal na kostumer na may Seven Bank Account (kabilang ang mga kostumer na mag-a-apply para magbukas ng account at ng Debit Card Service nang sabay)

 • (2) Mga kostumer na edad labing-anim (16) na taon sa oras ng kontrata

Cash Card na may Debit Card Service

Makakapili ka mula sa sumusunod na dalawang uri ng card kapag mag-a-apply ka:

 • (1) Cash Card na may Debit Card Service (nanaco integrated card)

 • (2) Cash Card na may Debit Card Service (nanaco linked card)

  • *Ang mga kostumer na pumipili sa Cash Card na may Debit Card Service (nanaco linked card) ay kailangang hiwalay na kumuha ng nanaco card upang makatanggap ng mga puntos sa nanaco.
Gamit ng Debit Card
 • (1) Magagamit ito para sa pagbabayad sa miyembrong tindahan ng JCB sa loob at labas ng Japan (magagamit rin para sa pagbabayad sa online na tindahan sa internet, at ng bill ng mobile phone).

  • *Ang Seven Bank Debit Card ay hindi magagamit sa ilang mga merchant tulad ng mga sumusunod, expressway, gas station, tindahan sa loob ng eroplano, at registered type merchants (Ilang mga merchant kung saan mo inirerehistro ang numero ng iyong card at patuloy na nagbabayad). Para sa mga detalye, tingnan dito
 • (2)Maaaring gamitin ang card na ito para mag-withdraw ng cash sa lokal na currency mula sa mga ATM sa ibang bansa na may markang "JCB" o "Cirrus".

  • *Bawat pamimili at pag-withdraw sa ATM sa ibang bansa ay ipapalit sa yen gamit ang karaniwang rate na inirerekomenda ng JCB dagdag ang rate na inirerekomenda ng Bangko (3.0%).
  • *Para sa mga pag-withdraw mula sa mga ATM sa ibang bansa, sisingilin ang bayad na 108 yen kada transaksyon.
   Bukod dito, para sa mga pag-withdraw mula sa mga partikular na ATM, maaaring singilin ang karagdagang bayad ayon sa inirerekomenda ng naaangkop na lokal na institusyong pampinansiya.

Go to Top of Page