Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountThẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợTrợ giúpThất lạc hoặc mất cắp Thẻ rút tiền mặt/Quên mã PIN

Thất lạc hoặc mất cắp Thẻ rút tiền mặt/Quên mã PIN

Thất lạc hoặc mất cắp thẻ rút tiền mặt

Trong trường hợp bạn bị thất lạc hoặc mất cắp Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ, vui lòng thực hiện ngay thủ tục dưới đây.

Thủ tục từ Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến

Thực hiện thủ tục cấp lại thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp từ Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.
Bạn sẽ không thể hủy thẻ ngay khi hoàn tất thủ tục này.

Đăng nhập Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến để cấp lại thẻ

Thực hiện thủ tục qua điện thoại (hỗ trợ nhiều ngôn ngữ)

Tổng đài (Tiếng Việt)
Thời gian làm việc:Ngày thường: 10:00~20:00
Chủ Nhật: 10:00~17:00
(Nghỉ thứ Bảy , ngày lễ và từ ngày 1/1~3/1)

0120-750-858(Miễn phí)

  • *Yêu cầu tạm ngưng tài khoản hoặc tương tự do thất lạc hoặc mất cắp thẻ đều được tiếp nhận qua Trung tâm Liên lạc Khách hàng (tiếng Nhật và tiếng Anh) 24 giờ mỗi ngày.

Trung tâm Liên lạc Khách hàng Seven Bank (8:00 đến 21:00)

0088-21-1189(Miễn phí)

03-5610-7730(Có phí)

  • Nếu bạn yêu cầu cấp lại Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ trong trường hợp bị thất lạc hoặc mất cắp, bạn không thể sử dụng lại thẻ cũ dù tìm thấy sau đó.

  • Nếu Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ được cấp lại, thẻ của bạn sẽ có mã thẻ ghi nợ và mã số nanaco mới (chỉ áp dụng cho thẻ tích hợp nanaco).
    Ngoài ra, sau khi Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ được cấp lại, thẻ mới sẽ không được tự động hưởng số dư nanaco của bạn.

  • Để hủy giao dịch tiền điện tử nanaco hoặc thừa hưởng số dư, vui lòng liên hệ Trung tâm Liên hệ nanaco(Tiếng Nhật)

Quên mã PIN Thẻ ghi nợ

Nếu bạn quên mã PIN thẻ ghi nợ, vui lòng yêu cầu mẫu đơn thông báo mã PIN từ MyJCB.
Bạn có thể sử dụng MyJCB từ Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.

Đăng nhập Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến để sử dụng MyJCB

Bạn cần tài khoản Seven Bank để đăng ký Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

Khách hàng có tài khoản Seven Bank

(Chuyển sang Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ)

Đăng ký qua điện thoại 0120-750-858

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank
Đăng ký đồng thời Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Mở tài khoản (Đơn đăng ký đồng thời)

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank

Go to Top of Page