Thất lạc hoặc mất cắp Thẻ rút tiền mặt

tiếng Việttiếng ViệtVN

Thất lạc hoặc mất cắp thẻ rút tiền mặt

Trong trường hợp bạn bị thất lạc hoặc mất cắp Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ, vui lòng thực hiện ngay thủ tục dưới đây.

Thủ tục từ Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến

Thực hiện thủ tục cấp lại thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp từ Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.
Bạn sẽ không thể hủy thẻ ngay khi hoàn tất thủ tục này.

Thực hiện thủ tục qua điện thoại (hỗ trợ nhiều ngôn ngữ)

Trung tâm liên lạc(Tiếng Việt)
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 9:00~18:00
( Ngoại trừ chủ nhật, ngày lễ , ngày 31/12 đến 3/1)

0120-750-858(Miễn phí)

  • Yêu cầu tạm ngưng tài khoản hoặc tương tự do thất lạc hoặc mất cắp thẻ đều được tiếp nhận qua Trung tâm Liên lạc Khách hàng (tiếng Nhật và tiếng Anh) 24 giờ mỗi ngày.

Trung tâm liên lạc Seven Bank
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 9:00~18:00
( Ngoại trừ chủ nhật, ngày lễ , ngày 31/12 đến 3/1)

0088-21-1189(Miễn phí)

03-5610-7730(Có phí)

  • iNếu bạn yêu cầu cấp lại Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ trong trường hợp bị thất lạc hoặc mất cắp, bạn không thể sử dụng lại thẻ cũ dù tìm thấy sau đó.
  • iNếu Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ được cấp lại, thẻ của bạn sẽ có mã thẻ ghi nợ và mã số nanaco mới (chỉ áp dụng cho thẻ tích hợp nanaco).
    Ngoài ra, sau khi Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ được cấp lại, thẻ mới sẽ không được tự động hưởng số dư nanaco của bạn.
  • i Để hủy giao dịch tiền điện tử nanaco hoặc thừa hưởng số dư, vui lòng liên hệ Trung tâm Liên hệ nanaco(Tiếng Nhật) Open in new window