Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServicePaggamit sa Iyong Debit Card nang Mapayapa ang Isip

Paggamit sa Iyong Debit Card nang Mapayapa ang Isip

Paghihigpit sa paggamit nang may limit

Upang ligtas na magamit ng mga kostumer ang debit card service itinatakda ang isang limit, na naglilimita sa anumang pinsala kung sakaling may di-awtorisadong paggamit ng ibang tao.

Mga limit ng debit
  Awtomatikong halaga Pinakamalaking maitatakdang limit
Pamimili Japan Isang beses 500,000 yen 2 mil. yen
Isang araw 500,000 yen 2 mil. yen
Isang buwan 500,000 yen 2 mil. yen
Ibang bansa Isang beses 500,000 yen 2 mil. yen
Isang araw 500,000 yen 2 mil. yen
Isang buwan 500,000 yen 2 mil. yen
Pagwi-withdraw ng lokal na currency sa ibang bansa Isang beses 100,000 yen 100,000 yen
Isang araw 100,000 yen 100,000 yen
Isang buwan 500,000 yen 2 mil. yen

Maaari mong tingnan at palitan ang iyong limit sa MyJCB. Maaari mong gamitin ang MyJCB mula sa Direct Banking Service.

Mag-log on sa Direct Banking Service upang gamitin ang MyJCB

  • *Magagamit ang MyJCB sa Japanese (kabilang ang mga email at notipikasyon).

Serbisyo ng J/Secure

Ang J/Secure ay isang serbisyo na nagsasagawa ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi na ipasok mo ang password na nairehistro sa isang kompanyang nag-issue ng card dagdag pa sa impormasyon ng normal na transaksyon kapag namimili sa Internet sa isang J/Secure merchant. Basta't hindi nalalaman ng ikatlong partido ang MyJCB password na inirehistro ng card holder, hindi magagamit ang card ng customer nang walang pahintulot. Magrehistro sa MyJCB sa pamamagitan ng Direct Banking Service.
Para sa mga detalye tungkol sa J/Secure, mag-click dito (Hapones)

Mag-log on sa Direct Banking Service upang gamitin ang MyJCB

  • *Magagamit ang MyJCB sa Japanese (kabilang ang mga email at notipikasyon).

Pagtuklas sa di-awtorisadong paggamit

Natutuklasan ng sistema ang di-awtorisadong paggamit sa Debit Card Service.
Kung may matuklasang di-awtorisadong paggamit sa Debit Card Service, maaaring pansamantalang hindi mo magagamit ang serbisyo.

Mga setting ng notipikasyong email

Ipinadadala ang isang email sa nakarehistrong email address mo kung may maganap na transaksyon.
Maaari mong tingnan kung ikaw o isang di-awtorisadong tao ang gumawa ng transaksyon.
Upang palitan ang mga setting ng notipikasyong email, pumunta sa Iba't Ibang Proseso sa website ng Direct Banking.
Para sa mga detalye tungkol sa serbisyo ng Seven Bank na notipikasyong email, mag-click dito (Hapones)

Mag-log on upang itakda ang mga setting ng notipikasyon

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Mga kostumer na may Seven Bank Account

(Palitan ng Cash Card na may Debit Card Service)

Mag-apply sa Telepono 0120-677-874

Mga kostumer na walang Seven Bank Account
Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

Magbukas ng Account (Sabay na Pag-a-apply)

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Go to Top of Page