Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServiceMakaipon ng Mga Puntos at Gamiting Mabuti ang Mga Ito sa mga Tindahan ng Seven & i Group

Makaipon ng Mga Puntos at Gamiting Mabuti ang Mga Ito sa mga Tindahan ng Seven & i Group

Makakaipon ka ng mga puntos sa nanaco alinsunod sa halaga ng pera na gagastahin mo gamit ang Seven Bank Debit Card Service.
Maaari mong piliin ang nanaco integrated cash card o nanaco linked cash card kapag mag-a-apply ka para sa nanaco card o nanaco mobile na nakakaipon ng mga puntos.

Integrated card

Integrated card

Gusto ko ang Cash Card na may Debit Card Service at nanaco sa iisang card!

 • *Kapag pinili ay ang card na may logong nanaco, ang card na iyong matatanggap ay may kasamang bagong nanaco no.
  Tandaan kung may nanaco card kana, ang mga points na naipon dito ay hindi pwedeng ilipat sa iyong Debit Card.

Linked card

Linked card

Gusto kong maka-ipon ng mga puntos sa nanaco card na hawak ko na ngayon

 • *Kung inirehistro ang iyong nanaco no. nung ikaw ay nag-apply, ang card na iyong matatanggap ay ang Debit Card na walang nanaco logo.
 • *Ang points na maiipon ay awtomatikong papasok sa iyong nanaco no. na inirehistro.
 • *Ang nanaco card na iyong hawak ang kailangan mong gamitin sa pagbili.

Makaipon ng maraming puntos sa nanaco!

Makaipon ng maraming puntos sa nanaco!

 • *1Ang mga binili na binayaran ng mga debit card ay hindi kwalipikado para sa mga bonus na puntos sa nanaco, na ipinagkakaloob sa ilang mga miyembrong tindahan (hal. mga tindahan ng Seven & i Group).
 • *2Pagkain, inumin, mga tindahan ng espesyal na bagay, at mga katulad nila ay nagkakaloob ng mga puntos sa parehong antas tulad ng mga ibang JCB merchant (0.5% ng halaga ng binili).
 • *3Ang Ito-Yokado, York Mart, at mga tindahan ng Seven & i Group bukod sa mga nasa itaas ay nagkakaloob ng mga puntos sa parehong antas tulad ng mga iba pang JCB merchant (0.5% ng halaga ng binili).
 • *4Ang mga binili sa Ito-Yokado "Happy Days" gamit ang Debit Card Service at hindi nadidiskuwentuhan.
 • *5hindi ipinagkakaloob ang mga puntos sa nanaco para sa mga bayad sa ilang mga JCB merchant (hal. mga singil at donasyon na elektronikong pera) at mga pag-withdraw ng cash sa lokal na currency mula sa mga ATM sa ibang bansa.
 • kinukuwenta ang mga puntos sa nanaco kada buwan alinsunod sa halaga ng ginastos gamit ang Debit Card Service at idinaragdag sa ika-15 ng bawat buwan habang nadedeposito ang halaga sa sentro.

 • Ang panahon ng pagkukuwenta ng mga puntos ay isang buwan magmula sa ika-16 ng dalawang buwan bago ang ika-15 ng nakaraang buwan.

 • Ang panahon ng pagkukuwenta ng mga puntos ay batay sa panahon ng pagproseso ng Bangko, kaya maaaring magkaiba ang mga puntos sa panahong na-withdraw ang siningil na halaga mula sa iyong account.

 • Bago gamitin ang serbisyong ito, siguraduhin na lalagyan mo ng tsek ang "Mga Kondisyon sa Paggamit ng Point Service"

 • Kung lalabagin mo o may hinala na nilabag mo ang "Mga Kondisyon sa Paggamit ng Point Service", maaaring tapusin ang serbisyo o kanselahin ang iyong rehistrasyon.

 • Hindi magkakaloob o magkakansela ang Bangko ng mga puntos mula sa mga kahilingan ng kostumer. Gagawin ng Bangko ang anumang desisyon na magkaloob ng mga puntos, ang bilang ng ipagkakaloob na puntos, at pagkakaloob ng mga iba pang puntos.

 • Maaaring magbago o matapos ang serbisyong ito nang walang abiso kung gugustuhin ng Bangko.

Inirerekomendang tampok ng debit card

Bagong tactile app Bankbook

Bagong tactile app Bankbook

"Hmmm... Magkano ang pera ko sa aking account?" "Naku, masyadong marami akong nagastos ngayong buwan na ito. Kailan ko kaya ginastos ito?" Nababahala ka ba sa mga ganitong tanong? Mabilis mong malulutas ang mga problemang ito sa pagtingin lamang sa iyong balanse at statement sa app Bankbook! At siyempre libre ang pag-download sa app!

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Mga kostumer na may Seven Bank Account

(Palitan ng Cash Card na may Debit Card Service)

Mag-apply sa Telepono 0120-677-874

Mga kostumer na walang Seven Bank Account
Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

Magbukas ng Account (Sabay na Pag-a-apply)

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Go to Top of Page