Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountThẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợKiểm tra sao kê tài khoản

Kiểm tra sao kê tài khoản

Bạn có thể sử dụng phương thức dưới đây để kiểm tra bản sao kê tài khoản Dịch vụ Thẻ ghi nợ.
Trong bản sao kê tài khoản, bạn có thể kiểm tra tên các cửa hàng mà bạn đã mua sắm và số tiền mà bạn đã chi tiêu.
Để sử dụng MyJCB và ứng dụng theo dõi tiền gửi ngân hàng, bạn phải đăng ký Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.

  • *Tên các cửa hàng mà bạn đã mua sắm có thể không hiển thị cho đến khi Ngân hàng nhận được dữ liệu mua hàng từ đơn vị chấp nhận thẻ JCB.

Kiểm tra bằng ứng dụng theo dõi tiền gửi ngân hàng

Bạn có thể dễ dàng kiểm tra bản sao kê tài khoản từ điện thoại di động và các thiết bị khác. Bạn cũng có thể kiểm tra số dư tài khoản và số điểm nanaco mà bạn đã tích lũy.

  • *Bạn phải tải về ứng dụng trước để sử dụng.

Để biết thêm chi tiết về ứng dụng theo dõi tiền gửi ngân hàng, vui lòng tham khảo tại đây

Kiểm tra bằng MyJCB

Đăng nhập Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến để sử dụng MyJCB

  • *MyJCB hiện hoạt động với ngôn ngữ tiếng Nhật (bao gồm cả email và thông báo).
Bạn cần tài khoản Seven Bank để đăng ký Dịch vụ Thẻ ghi nợ.

Khách hàng có tài khoản Seven Bank

(Chuyển sang Thẻ rút tiền mặt có Dịch vụ Thẻ ghi nợ)

Đăng ký qua điện thoại 0120-750-858

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank
Đăng ký đồng thời Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Mở tài khoản (Đơn đăng ký đồng thời)

Khách hàng không có tài khoản Seven Bank

Go to Top of Page