Top

Thủ tục khấu trừ ở nước ngoài

  1. Số tiền khấu trừ sẽ được chuyển đổi tạm thời theo tỷ giá chuyển đổi áp dụng vào thời điểm thông tin sử dụng Dịch vụ Thẻ ghi nợ chuyển đến Seven Bank.
  2. Khi thông tin mua hàng cuối cùng được cửa hàng mà bạn đã giao dịch chuyển đến Seven Bank vào ngày hôm sau, số tiền chênh lệch do biến động tỷ giá kể từ thời điểm sử dụng thẻ sẽ được khấu trừ hoặc hoàn lại dựa theo tỷ giá chuyển đổi của JCB được áp dụng vào thời điểm thanh toán tại cửa hàng.

    • *Một email sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn để thông báo về số tiền chênh lệch.

Ví dụ: Trong trường hợp bạn mua hàng có giá trị $100 ở nước ngoài

Đóng