SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Serbisyo ng Seven Bank account

Alam nyo ba hindi lang pagpapadala ng pera sa ibang bansa ang Seven Bank!

Sa Seven Bank account, bukod pa sa pagpapadala sa ibang bansa marami pang ibang convenient na sa service.

Bagong Debit Card!

Point1

Maaaring pagtanggap ng Sahod

Puwedeng tanggapin ang sahod at arubaito dai.
Ang pagdeposito ay 24 oras libre
Ang pagwithraw ng pera ay 7am-7pm libre.

  • * Ang bank code ng Seven Bank ay 0034.
  • * Bago gamitin pag tanggap ng sahod ang Seven Bank Acount itanuong muna sa pinagtatrabahuhan kung magagamit ba o hindi.

Point2

Anumang oras maaari kang magpadala ng pera sa loob ng bansa.

Pagkapareho na Seven Bank ang bayad ng padala ay 55 yen
Kung ibang banko ang papadalhan na banko 220yen lang

  • * Sa paggamit ng ATM mayroon oras, Maaaring magkaroon ng iba pang charge sa paggamit ng ATM.

Point3

Para makaipon ng pera
magTime Desposit na!

Sa paggamit ng ATM o Internet Banking any time makakapag-ipon !
Ang paraan ng paggamit ng Time deposit gamit ang ATM ay makikita dito

  • * Para sa mga iba pang mga detalye tungkol sa Time deposit ay makikita dito(Japanese,English site)

Point4

Ang ATM at ang Contact Center ay available sa 9 languages

Ang transaction gamit ang ATM o sa Pag tawag sa Contact Center ay available sa 9 languages.

  • * Ang transaction gamit ang Seven Bank Cash Card ay available lang sa 9 na wika. (maliban sa ilang parte transaksyon)
  • * Ang ilanng parte ng transaction ay kinakailangan itanong sa Contact Center.